17.5 °C, 7.7 m/s, 77.7 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaSpīdolas Valsts ģimnāzija saņēmusi Starptautiskā bakalaurāta skolas sertifikātu
Spīdolas Valsts ģimnāzija saņēmusi Starptautiskā bakalaurāta skolas sertifikātu
20/06/2023

Jau divus mācību gadus Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā tiek īstenota Starptautiskā bakalaurāta (IB) programma “Middle Years Programme” (MYP) pamatskolā (no 7. līdz 10. klasei). Pēc tās līdz šim mācījušās divas klases, un šovasar notiek jaunas 7. klases uzņemšana. Šodien noslēdzies divus gadus ilgušais akreditācijas process, un Spīdolas Valsts ģimnāzija saņēmusi Starptautiskās bakalaurāta programmas sertifikātu – tas nozīmē, ka Spīdola oficiāli kļuvusi par vienu no vairāk nekā 5000 skolām pasaulē, kas īsteno šo starptautisko programmu.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā pirms diviem mācību gadiem Starptautiskā bakalaurāta programmu sāka apgūt 25 vienas 7. klases skolēni, pagājušajā gadā pievienojās vēl viena klase ar 25 jauniešiem. “Šos divus gadus mūsu skolai bija piešķirts kandidāta skolas statuss, paralēli noritēja skolas atbilstības un darba izvērtējums, lai mēs saņemtu akreditāciju. Skolai tika piešķirts starptautisks konsultants, kurš šajā procesā palīdzēja. Šajā laikā izvērtēti virkne kritēriju, kas jāievēro Starptautiskā bakalaurāta skolām pasaulē. Piemēram, kā tiek īstenots mācību process atbilstoši programmas filozofijai un metodēm, ļoti būtiski ir tas, vai skolotāji ir izgājuši programmas sertifikāciju un drīkst īstenot šo programmu. Jāpiebilst, ka mums šobrīd ir 10 skolotāji, kuri izgājuši šo sertifikāciju. Tāpat vērtēti tika daudzi citi svarīgi aspekti. Izvērtējot visus kritērijus, Starptautiskā bakalaurāta organizācija mūs ir akreditējusi, un šodien oficiāli esam saņēmuši Starptautiskā bakalaurāta skolas sertifikātu,” lepojas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece IB MYP programmas koordinatore Vineta Šrama, uzsverot, ka Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija ir pilntiesīga pasaulē augsti novērtētās starptautiski atzītās mācību izglītības programmas dalībniece.

IB MYP ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība, kura sagatavo jauniešus “Diploma Programme” apguvei, kas ir pasaulē un Latvijā atzīta vidējās izglītības programma. No 7. klases, mācoties MYP programmā un 8 priekšmetus apgūstot angļu valodā, tiek nostiprinātas angļu valodas prasmes, apgūta IB filozofija, domāšanas veids, izpratne par globāliem procesiem. Mācību procesā katru gadu tiek realizēts sociālais vai individuālais projekts un vismaz viena starpdisciplinārā tēma. IB izglītības metodika orientēta uz pētniecisko, izziņas un domāšanas spēju attīstību, skolēnus pieradinot domāt globāli, meklēt un modelēt dažādus inovatīvus problēmu risinājumus. Mācību procesā skolēni tiek vērtēti pēc visā pasaulē vienotiem kritērijiem, un IB skolotājiem ir starptautiski izglītības sertifikāti, programmas īstenošanas kvalitāte tiek regulāri vērtēta un starptautiski akreditēta. “Šobrīd esam akreditēti, bet pēc pieciem gadiem organizācija veiks papildu izvērtēšanu, lai atkal pārliecinātos, vai skola atbilst visiem programmas mācīšanas standartiem,” papildina direktores vietniece.

Šī programma Spīdolas Valsts ģimnāzijā šobrīd tiek īstenota līdz 10. klasei. Pēc tās beigšanas skolēniem ir iespēja kārtot starptautisku starpdisciplināru eksāmenu, lai saņemtu sertifikātu par programmas apguvi un varētu mācīties bakalaurāta programmas nākamajā līmenī. Ja skolēns izvēlas nekārtot eksāmenu, viņš saņems apliecinājumu, ka ir mācījies šajā programmā. Spīdolas Valsts ģimnāzijā norāda, ka no 2025. gada bakalaurāta programmu tā sāks piedāvāt arī 11. un 12. klasē. Pēc veiksmīgas IB eksāmenu nokārtošanas šāda vidējās izglītības diploma ieguvējs var kvalificēties tālākajām studijām labākajās pasaules augstskolās atbilstoši saņemtajam punktu skaitam.

Starptautiskā bakalaurāta organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome. Izglītības programmas attīstībā tiek regulāri ieguldīti ievērojami resursi. IB mērķis ir attīstīt zinātkārus, zinošus un gādīgus jauniešus, kuri palīdz veidot labāku un mierpilnāku pasauli, izprotot un cienot kultūru daudzveidību. Lai to sasniegtu, šī organizācija strādā ar skolām, valdībām un starptautiskām organizācijām, lai veidotu izaicinājuma pilnas starptautiskās programmas ar stingru novērtējumu sistēmu.

IB diploma programmu apgūst vairāk nekā 130 pasaules valstīs vairāk nekā 5000 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas. Latvijā IB programma tiek realizēta sešās skolās.