25.4 °C, 2.2 m/s, 63.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiIzmitinot Ukrainas kara bēgļus, var saņemt atbalstu
Izmitinot Ukrainas kara bēgļus, var saņemt atbalstu
28/06/2022

Valsts ir noteikusi vairākus atbalsta mehānismus iedzīvotājiem, kas savās mājās uzņem vai arī savu īpašumu izīrē Ukrainas civiliedzīvotājiem. Lai atbalstu saņemtu, jāvēršas Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.

Jelgavas pašvaldība jūnijā sāka pieņemt pieteikumus atbalsta saņemšanai no tiem jelgavniekiem, kuri savu īpašumu izīrē Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šādā gadījumā tiek slēgts trīspusējs līgums, kur iesaistītās puses ir pašvaldība, Ukrainas civiliedzīvotājs kā īrnieks un izīrētājs. Pašvaldība privātpersonai (izīrētājam) maksās atlīdzību par mājokļa lietošanu simts procentu apmērā no pielīgtās īres maksas, kas ietver arī visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, tajā skaitā komunālos maksājumus, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par mājokli.

 

Būtiski, ka, slēdzot īres līgumu ar jebkuru privātpersonu, izīrētājam, ar kuru pašvaldība noslēdz īres līgumu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, ir jāmaksā nodokļi. Izīrētājs var izvēlēties – reģistrēt saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un maksāt 23 procentu iedzīvotāju ienākuma nodokli vai nereģistrēt saimniecisko darbību, bet iesniegt VID dzīvokļa īres līgumu un maksāt 10 procentus no bruto ienākumiem par izīrēto dzīvokli. Izīrētājam jārēķinās ar to, ka pašvaldības speciālisti pirms līguma slēgšanas pārliecināsies par mājokļa piemērotību dzīvošanai, tāpat tiks pārbaudīts, vai īpašums pieder izīrētājam vai ir tā valdījumā.

 

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT, bet trīspusējā līguma paraugs – ŠEIT.

 

Tāpat turpinās atbalsta sniegšana tiem iedzīvotājiem, kuri bez atlīdzības savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus. Pašlaik paredzēts, ka šādā gadījumā mājsaimniecības īpašnieks var saņemt pabalstu līdz 300 eiro mēnesī – 100 eiro par pirmo izmitināto personu un 50 eiro par katru nākamo personu. Lai saņemtu atlīdzību, izmitinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pieteikumu atlīdzības saņemšanai tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumu iesniedz 14 dienu laikā no dienas, kad mājoklī izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs. Jelgavas pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem, kuri Jelgavas administratīvajā teritorijā bez maksas savā mājoklī izmitinājuši Ukrainas kara bēgļus vai arī vēlas slēgt trīspusēju īres līgumu un izīrēt savu īpašumu Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai saņemtu atlīdzību, ar iesniegumu jāvēršas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30. Tālrunis 63005522, 63005537.

 

Lai saņemtu atbalstu, mājsaimniecībai pieteikumā jānorāda:

 

• iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kurā ieskaitāma atlīdzība;

 

• mājokļa adrese;

 

• mājokļa piederību apliecinošs dokuments;

 

• katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds un Latvijas Republikā piešķirtais personas kods;

 

• apliecinājums par to, ka mājoklis ir dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešās daļas izpratnē un atrašanās tajā neapdraud cilvēku drošību un veselību.

 

Būtiski uzsvērt, ka finansiālo atbalstu varēs saņemt tikai par tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir piešķīrusi personas kodu, ja īstenosies arī visi pārējie likumā noteiktie priekšnosacījumi atlīdzības izmaksāšanai. Ja Ukrainas civiliedzīvotāji formalitāti par Latvijas Republikā piešķirto personas kodu nav nokārtojuši, Jelgavas pašvaldība aicina zvanīt pa tālruni 8787, lai saņemtu pašvaldības koordinētu atbalstu dokumentu noformēšanā.

 

Pašvaldībai, pamatojoties uz pieteikumu, būs jāpieņem lēmums – piešķirt atlīdzību vai atteikt tās piešķiršanu.

 

Jāatgādina, ka Jelgavas pašvaldība Ukrainas kara bēgļus turpina izmitināt arī viesnīcā “Zemgale”, motelī “Akva” un LLU 5. studentu viesnīcā. Šomēnes LLU studentu viesnīcā Ukrainas civiliedzīvotājus sāka izmitināt arī ēkas 4. stāvā. Studentu viesnīcas 4. stāvs līdz šim nebija apdzīvots, un universitātei bija nepieciešams ieguldīt ievērojamus līdzekļus, lai to aprīkotu – izveidotu prasībām atbilstošu ugunsdrošības sistēmu un labiekārtotu telpas dzīvošanai. Ar ziedojumiem atbalstot universitāti, šos darbus palīdzēja īstenot Jelgavas uzņēmēji – SIA “Evopipes”, SIA “AKG Thermotechnik Lettland” un SIA “Gren”. Katrs uzņēmums ziedoja 5000 eiro. “Paldies Jelgavas uzņēmumiem, jo, tieši pateicoties viņu finansiālajam atbalstam, mēs varējām šos darbus paveikt ātrāk un jau sākt uzņemt Ukrainas civiliedzīvotājus ēkas 4. stāvā,” uzsver LLU direktors Andrejs Garančs.

 

Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavā reģistrēti 1122 bēgļi, no kuriem lielākā daļa – 744– dzīvo privātajā sektorā, bet 378 ir izmitināti pašvaldības organizētajās dzīvošanas vietās.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē