18 °C, 3 m/s, 79.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSabiedrībaIzsludina kultūras projektu konkursu “Zemgales kultūras programma 2021”
Izsludina kultūras projektu konkursu “Zemgales kultūras programma 2021”
05/03/2021

Zemgales Plānošanas reģions aicina līdz 31. martam iesniegt pieteikumus kultūras projektu konkursam “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021”. Šogad projektu realizēšanai piešķirtais finansējums – 118 415 eiro.

Programmas mērķis ir veicināt Zemgalei raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

 

Minētā mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas īstenoti Zemgales plānošanas reģionā un orientēti uz zemgaļu un sēļu kultūras vērtību izzināšanu un daudzināšanu. Tiks atbalstīti jaunrades un pētniecības procesi kultūras jomā, kopienu iniciatīvas, veicinot sabiedrības līdzdalību kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs.

 

Projektu iesniedzēji aicināti veicināt profesionālās mākslas pieejamību no attīstības centriem attālākās vietās, tostarp ģimenēm ar bērniem, senioriem un citām iedzīvotāju mērķgrupām. Kā arī atbalstu varēs saņemt projekti, kas veicinās tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšanu, izpēti, praktizēšanu, popularizēšanu un pārnesi.

 

Konkursā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona. Tomēr jāņem vērā, ka fiziska persona, piedaloties Kultūras programmas projektu konkursā, var saņemt atbalstu tikai zinātniski pētnieciska vai radoša darba veikšanai. 

 

Projektu iesniedzējiem 18. martā norisināsies informatīvs seminārs, kura laikā varēs noskaidrot atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ja tādi izstrādes laikā būs radušies. Semināram reģistrēties iespējams ŠEIT.

 

Interesentiem iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas koordinatores Sanitas Larionovas, rakstot pa e-pastu sanita.larionova@zpr.gov.lv vai zvanot pa tālruni 29272500.

 

Projektiem piešķirtais finansējums ir 118415 eiro, un projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 31. marts. Atbalsts tiks piešķirts projektiem, kas  būs izstrādāti atbilstoši rīkotāja izstrādātajam Nolikumam, mērķim un prioritātēm un kas tiks realizēti no 5. maija līdz 15. decembrim (ieskaitot), bez pagarināšanas iespējām.

 

Iesniedzot pieteikumu elektroniski, dokumeni jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jāiesūta pa e-pastu zpr@zpr.gov.lv ar norādi “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021”. Sūtot konkursa pieteikumus pa pastu, tie jāadresē: Zemgales Plānošanas reģionam, Zemgales Kultūras programma 2021, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, ar pasta zīmogu, ne vēlāk kā 2021. gada 31. marts. Klātienē dokumentus var iesniegt, tos atstājot Zemgales plānošanas biroja Jelgavā, Katoļu ielā 2b pasta kastītē, 1. stāvā. Ja projekts tiek sūtīts pa pastu vai atstāts ZPR pasta kastītē,  jāatsūta arī tā elektroniskā versija PDF formātā pa e- pastu zpr@zpr.gov.lv.

 

NOLIKUMS

 

PIETEIKUMA VEIDLAPA

 

 

Informāciju sagatavoja

Zemgales plānošanas reģions