20.7 °C, 2.6 m/s, 56.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaIzsludina pieteikšanos biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursam
Izsludina pieteikšanos biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursam
30/01/2020

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts” 2020. gadam. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.

Pamatojoties uz nolikumu “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr.15/4),

 

Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:

  1. sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas pilsētā;
  2. nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (aprīkojums, biroja mēbeles), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
  3. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
  4. sociālo programmu īstenošanai;
  5. nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:

  1. nekustamā īpašuma iegādei;
  2. politisko programmu īstenošanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 2020. gada 28. februāra plkst.14 slēgtā aploksnē. Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē.

 

Uz aploksnes jānorāda: iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese; adresāts: Jelgavas pilsētas dome, “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts”.

1. Projekta pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2020. gada 28. februāri.

2. Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27. martam.

3. Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.

4. Projektu pieteikumi jārealizē līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Projekta pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu “Projekta pieteikums “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts””, kura publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv. sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “NVO” (ŠEIT), ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas. Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Kontaktpersona: Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāre Ksenija Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs