-1.9 °C, 5.1 m/s, 90 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiIzstrādāta izglītojoša spēle “Vesels un drošs”
Izstrādāta izglītojoša spēle “Vesels un drošs”
09/05/2012

Lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu bērnu izpratni par drošību un veselību, Valsts izglītības satura centrs, konsultējoties ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mediķiem, ir izstrādājis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem "Vesels un drošs – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā".

Lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu bērnu izpratni par drošību un veselību, Valsts izglītības satura centrs, konsultējoties ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mediķiem, ir izstrādājis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem “Vesels un drošs – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā”.

Tajā iekļauts informācijas apkopojums par drošu un veselīgu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, mācību spēle par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem trīs variantos (vides spēle 5×5 metru laukumā, galda spēle un datorspēle, kas ir adaptēta arī interaktīvajām tāfelēm) un darba lapas. Mācību spēle un darba lapas izmantojamas atbilstoši bērnu vecumam, spējām un individuālajām (arī dažādām speciālajām) vajadzībām, lai nodrošinātu gan zināšanu apguvi, gan nostiprinātu prasmes un ar dažādiem praktiskiem uzdevumiem veidotu attieksmi, motivāciju un veicinātu atpazīt bīstamās situācijas bērnu ikdienas dzīvē un pieņemt atbilstīgus un drošus lēmumus.

Atbalsta materiālā atbilstoši bērnu vecumam ir iekļauti Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” minētie veselības un cilvēkdrošības jautājumi. Aktualizēti jautājumi par elektrodrošību, pirmo palīdzību, ugunsdrošību, sadzīves un sporta traumām, brīvā laika pavadīšanu, ceļu satiksmes drošību, darbībām ar datoru un telefonu, drošību internetā, drošību uz ūdens un ledus, pārtikas drošību un ķīmiskajām vielām sadzīvē, svešiniekiem, medikamentiem un nezināmiem priekšmetiem, kā arī drošību, spēlējoties ar dzīvniekiem.

Mācību spēles elektroniskā versija un darba lapas ir gan latviešu, gan krievu valodā. Darba lapas un mācību spēli var izmantot kopā vai atsevišķi, pirmsskolā un sākumskolā, izmantojot tās rotaļnodarbībās, klases audzināšanas stundā vai integrējot tās dažādu mācību priekšmetu apguvē. Valsts izglītības satura centrā atrodas viens mācību spēles vides versijas eksemplārs (5×5 m), par kura izmantošanu jāsazinās ar centra pārstāvjiem Inetu Upenieci vai Kristīni Ilgažu.

Spēles elektroniskā versija pieejama šeit.

Informācija sagatavota
Valsts izglītības satura centrā