19.4 °C, 1.2 m/s, 61.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaIzstrādāti Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību izglītības iestāžu sporta laukumos
Izstrādāti Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību izglītības iestāžu sporta laukumos
22/08/2019

Jelgavas domes deputāti šodien, 22. augustā, domes sēdē apstiprināja lēmumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumos” izdošanu. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda ir jāievēro Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumos.

Skolu sporta laukumu izmantošanas pamatmērķis ir Jelgavas pilsētas izglītojamo mācību un sporta treniņu procesu nodrošināšana, taču laukumi ir paredzēti arī publiskai lietošanai sporta aktivitātēm. Izmantojot skolu sporta laukumus, apmeklētājiem ir jāievēro laukuma izmantošanas kārtības noteikumi un informatīvās zīmes.

 

Saistošie noteikumi paredz, ka skolu sporta laukumi nav publiski pieejami laikā no pulksten 23 līdz 5, bet pārējā diennakts laikā tie ir pieejami izglītības iestāžu noteiktā laikā.

 

Saistošie noteikumi nosaka, ka skolu sporta laukumos ir kategoriski aizliegts braukt ar jebkāda veida transportlīdzekļiem vai pārvietošanās līdzekļiem, izņemot tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņkrēslu, vai ar pašvaldību saskaņotos pasākumos, lai nebojātu sporta laukumu segumu. Skrejceļš ir paredzēts tikai skriešanai, turklāt ar sporta apaviem. Šobrīd tiek gatavoti informatīvie stendi, kuros būs parādīts, ko drīkst un nedrīkst darīt stadionos. Šie stendi tiks uzstādīti pie visiem rekonstruētajiem stadioniem.

 

Tāpat saistošie noteikumi nosaka, ka apmeklētājiem aizliegts lietot laukumu un tā aprīkojumu tam neparedzētiem mērķiem, neatbilstoši to paredzētajam lietošanas veidam vai nestspējai; lietot apavus vai inventāru, kas neatbilst fizisko aktivitāšu veikšanai vai bojā segumu; atrasties laukumā ārpus publiskā pieejamības laika; patvaļīgi pārvietot, pārveidot laukuma aprīkojumu vai izveidot jebkādas konstrukcijas; traucēt citiem apmeklētājiem, apdraudēt savu vai citu apmeklētāju veselību; uzturēties tajos ar mājdzīvniekiem, izņemot ar pašvaldību saskaņotos pasākumos; ienest stikla taru, sprādzienbīstamus, viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas; izmantot skaņu iekārtas publiskai mūzikas atskaņošanai, izņemot ar pašvaldību saskaņotos pasākumos.

 

Sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu stadionos kontrolēs Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija. Jāuzsver, ka par noteikumu neievērošanu fiziskām personām var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 350 eiro. 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē