2.6 °C, 2.5 m/s, 92.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNodarbinātībaJaunākās vakances: meklē “Zemgales EKO” valdes locekli
Jaunākās vakances: meklē “Zemgales EKO” valdes locekli
27/03/2024

Jelgavas pašvaldība izsludinājusi amata kandidātu atlasi uz SIA “Zemgales EKO” valdes locekļa amata vietu, bet Jelgavas Bāriņtiesa aicina darbā bārtiņtiesas locekļus, priekšsēdētāja vietnieku un priekšsēdētāja palīgu. Pieteikšanās šīm vakancēm notiek līdz 19. aprīlim.

SIA ”Zemgales EKO” valdes locekļa galvenie darba pienākumi būs vadīt, plānot un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības pamatdarbību, administratīvo, saimniecisko un finanšu vadību, pieņemt valdes lēmumus visos kapitālsabiedrības darbības jautājumos, kuri ietilpst valdes kompetencē, kā arī nodrošināt likumos, Ministru kabineta noteikumos, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu. Valdes locekļa mēneša atlīdzība ir 3275 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Lai pieteiktos konkursam, kandidāts konkursa pieteikumu iesniedz elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv vai E-adresi, vai iesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz SIA “Zemgales EKO” valdes locekļa amatu” Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 tā darba laikā. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 19. aprīlis līdz pulksten 14.30. Kandidātu atlasi nodrošinās valdes locekļa amata kandidāta nominācijas komisija. Iepazīties ar prasībām pretendentiem, iesniedzamajiem dokumentiem un iegūt citu papildu informāciju par vakanci iespējams ŠEIT.

Savukārt Jelgavas Bāriņtiesa aicina darbā divus bāriņtiesas locekļus – atalgojums šajā amatā ir noteikts 1752 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas, bet darba sākšanas laiks tiks noteikts vienojoties. Bāriņtiesā izsludināta vakance arī bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam – šajā vakancē noteiktais mēneša atalgojums ir 2118 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tāpat, piedāvājot mēneša atalgojumu 1471 eiro apmērā, iestāde meklē arī bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu.

Lai pieteiktos bāriņtiesā izsludinātajām vakancēm, pretendenti aicināti līdz 19. aprīlim iesniegt pieteikuma dokumentus vienā no četriem veidiem: Jelgavas Bāriņtiesā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, 118. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi uz pretendējamo amatu vai sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pastu: dzidra.ceple@barintiesa.jelgava.lv. Pieteikuma dokumentus iespējams iesniegt arī ievietojot tos pastkastē, kas atrodas ēkas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, iekšpusē pie ieejas durvīm, ar uzrakstu “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”, slēgtā aploksnē ar norādi uz pretendējamo amatu vai nosūtīt tos pa pastu, uz aploksnes norādot pretendējamo amatu (pasta zīmogs ir pēdējā konkursa pieteikšanās diena).

Ar aktuālajām vakancēm pašvaldībā, tās iestādēs un kapitālsabiedrībās var iepazīties Jelgavas valstspilsētas tīmekļvietnē www.jelgava.lv, sadaļā “Pašvaldība”, “Vakances”.

Savukārt aktuālais vakanču saraksts pilsētā un tuvākajā apkārtnē ir pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā cvvp.nva.gov.lv.