25.1 °C, 7.7 m/s, 90 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaPedagogiem piedāvā metodiku uzņēmējdarbības mācīšanai bērniem un jauniešiem
Pedagogiem piedāvā metodiku uzņēmējdarbības mācīšanai bērniem un jauniešiem
24/10/2023

Kā aizraujoši, saistoši un vērtīgi pasniegt uzņēmējdarbību skolēniem dažādās vecuma grupās – šis ir galvenais fokuss, kas caurvij Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) izstrādāto metodiku uzņēmējdarbības mācīšanai bērniem un jauniešiem. Metodikā tiek piedāvāti dažādi uzdevumi, ar kuru izpildi iespējams iepazīt dažādās uzņēmējdarbības nianses, turklāt uzdevumi pielāgoti dažādām vecuma grupām un tie pedagogiem un citiem interesentiem pieejami bez maksas.

Metodika izstrādāta EEZ grantu projektā “Uzņēmējdarbība Zemgalē,” kur viens no partneriem ir Innovation Circle Network Norvēģijā, kas ir vietējo un reģionālo pašvaldību, institūciju, NVO un privāto organizāciju sadarbības tīkls. Turklāt tieši Norvēģijas pedagogiem ir ilga pieredze bērnu un jauniešu uzņēmējdarbības apmācībā. Tā notiek visos izglītības līmeņos, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem un sabiedrību. Tiek organizēti konkursi un izstādes, kur jaunieši tiekas cits ar citu, prezentē savus mācību uzņēmumus, kā arī to sasniegtos rezultātus.

Metodikā “Norvēģijas uzņēmējdarbības mācīšanas metodes pielāgošana bērniem un pilotēšana Zemgalē” iespējams iepazīties ar Norvēģijas mācību modeli, ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principiem, jaunās uzņēmējdarbības apgūšanas iespējām dažādās vecuma grupās, uzzināt par skolotāja lomu un biznesa plānu, kā arī gūt idejas un resursus tālākām izglītošanās iespējām. Būtiska metodikas pievienotā vērtība ir desmit uzdevumi ar detalizēti aprakstītiem soļiem un darbībām uzdevuma veikšanai, kas audzēkņiem palīdzēs iziet cauri tādiem uzņēmējdarbības soļiem kā ideju ģenerēšana, plānošana, pētīšana, mārketings, biznesa plāna izstrāde, prezentācija, konkurentu analīze, produkta izstrāde un, visbeidzot, arī objektīvs pašnovērtējums.

Zemgales plānošanas reģiona mājaslapā ŠEIT

Minētā metodika ir brīvi pieejama ikvienam interesentam. Uzņēmējdarbības apgūšana ir svarīga, lai bērni un jaunieši gūtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmuma dibināšanai, pakalpojumu sniegšanai un produktu radīšanai. Mācību pamatā ir radošums un sadarbība, kā arī materiālu lietošana, dizains, tehnoloģijas, prezentācija un pārdošana. Liels uzsvars tiek likts uz izejvielu un produktu atkārtotu pārstrādi, ilgtspējību, ētiku un darba vides noteikumiem.

Materiāla izstrādātājs ir KBT Arodskola Tronheimā, kuras uzdevums ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Norvēģiju un Latviju uzņēmējdarbības jomā skolās.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāja Laura Joma uzskata, ka metodikā iekļautos uzdevumus un piemērus var un vajag izmantot mācību stundās Latvijā, bet jārēķinās ar niansi, ka daži no uzdevumiem var būt laikietilpīgi: “Norvēģi uzdevumu izpildei bija paredzējuši izmantot 40 vai 80 minūtes, bet ir iespējams, ka mums tas prasītu ilgāku laiku, jo vēlamies, lai bērns no uzdevuma izpildes iegūst pēc iespējas vairāk. Daļa uzdevumu ir kompleksi, skolotājam jāvērtē, ar kuru vecuma grupu plāno strādāt, kādi resursi nepieciešami un pieejami, bet ir uzdevumi, kas izpildāmi arī vienas mācību stundas laikā,” tā L.Joma papildinot, ka daļa no uzdevumiem jau ir adaptēti arī Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā. Skolotāja iesaka pedagogiem iepazīties ar izstrādāto materiālu un, iespējams, atrast arī interesantu mācību stundu papildinājumu.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. – 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 eiro, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 eiro.