25.7 °C, 4.1 m/s, 35.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavā apkure pieslēgta 204 dzīvojamām mājām
Jelgavā apkure pieslēgta 204 dzīvojamām mājām
20/10/2014

Līdz 20. oktobrim Jelgavā apkure pieslēgta 204 dzīvojamām mājām jeb 60% daudzdzīvokļu māju, kā arī 38 iestādēm, tostarp bērnudārziem un skolām. Apkures pieslēgšana turpinās.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs

Līdz 20. oktobrim Jelgavā apkure pieslēgta 204 dzīvojamām mājām jeb 60% daudzdzīvokļu māju, kā arī 38 iestādēm, tostarp bērnudārziem un skolām. Apkures pieslēgšana turpinās.

Kārtība, kādā “Fortum” Jelgavā pieslēdz apkuri, nav mainījusies – iedzīvotājiem ir jāgriežas pie sava mājas vecākā vai pie sava nama pārvaldnieka, kas tālāk organizē apkures pieslēgšanu. Juridiskajiem klientiem ar rakstisku iesniegumu par apkures pieslēgšanu ir jāgriežas SIA „Fortum Jelgava” Klientu daļā.

Tām ēkām, kas ir pieņēmušas lēmumus par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārjaunošanu un kuras ir norēķinājušās par saņemto siltumenerģiju iepriekšējā apkures sezonā, siltumenerģija tiek pieslēgta nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas no mājas pārvaldnieka.

Svarīgs nosacījums apkures pieslēgšanai ēkai ir pārjaunots siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgums. Līdz 20. oktobra pulksten 12 lēmumus par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu pārjaunošanu bija pieņēmušas 277 daudzdzīvokļu mājas, bet 20 māju pārstāvji nebija izrādījuši interesi par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līguma pārslēgšanu ar centralizētās siltumapgādes uzņēmumu.

Lai noslēgtu līgumu ar SIA „Fortum Jelgava” par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem līguma slēgšanai ir jāpilnvaro savs pārstāvis. Tas var būt pārvaldnieks, ko dzīvokļu īpašnieki ir noteikuši par savu pārstāvi mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos, vai cita kompetenta dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona. Mājas vecākajiem šajā procesā ir svarīga loma, kas ir noteikta likumā – mājas vecākais darbojas kā koordinators un dzīvokļu īpašnieku viedokļu paudējs ar mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu saistītajos jautājumos.

Oktobrī SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir 62.02  EUR/MWh bez PVN, kas ir par 7,3% zemāks nekā pagājušā gada oktobrī.

 
Informācija sagatavota
SIA “Fortum Jelgava”