21.7 °C, 1.7 m/s, 66.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavā darbu sāk Informācijas centrs imigrantiem
Jelgavā darbu sāk Informācijas centrs imigrantiem
08/06/2016

Ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī Jelgavā darbu uzsācis Informācijas centrs imigrantiem (ICI), kura darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros nodrošinās biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

Ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī Jelgavā darbu uzsācis Informācijas centrs imigrantiem (ICI), kura darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros nodrošinās biedrība „Patvērums „Drošā māja””.

ICI darbosies kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā sniedzot klientiem tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās – arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, uzbeku, puštu u.c., kā arī pakalpojumu sniedzējiem un Latvijas iedzīvotājiem.

ICI birojs Rīgā darbosies kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā, kas ne tikai risinās konkrētu klientu situācijas, bet arī sniegs atbalstu reģionālajiem ICI pakalpojumu sniegšanā, nodrošinās ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinēs pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Lai izmantotu bezmaksas konsultācijas (nodarbinātība, izglītība, sociālā un juridiskā palīdzība u.c. jautājumi), kā arī tulkošanas pakalpojumus, ICI trešo valstu valstspiederīgos aicina izmantot profesionālu konsultantu pakalpojumus telefoniski, elektroniski un klātienē reģionālajā kontaktpunktsā „Zemgale”, Jelgavā: informatīvais tālrunis: +371 25719588, e-pasts: , adrese: Lielā iela 15-2.

Plānots, ka ar ICI starpniecību imigrantiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, tiks paplašināta informācijas pieejamība, nodrošinot konsultantu, psihologu atbalstu, informatīvo tālruņu līniju, tulka pakalpojumus. Projekta ietvaros tiks organizētas arī mācības dažādu nozaru speciālistiem par starpkultūru saskarsmes jautājumiem, tiks attīstīts un koordinēts brīvprātīgo tīkls, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, attīstīta interneta vietne www.integration.lv un nodrošināta regulāra informācija sabiedrībai. Projekta Informācijas centrs imigrantiem ilgums ir līdz 2017.gada 31.decembrim.

Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets ir 939 944,15 EUR, no tiem Eiropas Savienības finansējums 704 995,61 EUR un valsts budžeta finansējums 234 998,54 EUR. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai atvēlēti ~43% projekta finansējuma. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informācija sagatavota
“Patvērums “Drošā māja””