26.3 °C, 3.2 m/s, 38.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavā izglītosies nevalstisko organizāciju pārstāvji
Jelgavā izglītosies nevalstisko organizāciju pārstāvji
28/06/2014

2. jūlijā Jelgavā, Tūrisma informācijas centrā, notiks „Informācijas diena” nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā.

2. jūlijā Jelgavā, Tūrisma informācijas centrā, notiks „Informācijas diena” nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā.

„Informācijas dienas” mērķis ir stiprināt reģionālo NVO administratīvo kapacitāti projektu pieteikumu izvērtēšanā, projektu grāmatvedības uzskaites organizēšanā un projektu īstenošanas uzraudzībā, lai pēc grozījumu likumā “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un citos likumos pieņemšanas NVO sektors varētu kvalitatīvi veikt deleģēto līdzekļu administrēšanu, kad tāda iespēja parādīsies.

„Informācijas dienas” laikā NVO pārstāvji iegūs zināšanas par NVO finansējuma avotiem: valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību dāvināšanas (ziedošanas) politiku, NVO darbības finansēšanas pieredzi Lietuvā un Igaunijā, iekšējo komunikāciju un lēmumu pieņemšanas procesu NVO, projektu  grāmatvedības uzskaites  organizēšanu. Kā lektori uzstāsies: Liesma Ose, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja, Inta Šimanska no  Latvijas Pilsoniskās aliansesAija Rusiņagrāmatvedības eksperte.

Pasākums notiek Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Lemjam kopā” ietvaros, ar sadarbības  partnera biedrības  Zemgales NVO Centrs atbalstu.

Projekta “Lemjam kopā” mērķis ir sekmēt finansējuma pietiekamību nevalstiskajās organizācijās, kuras darbojas mūžizglītības, sociālās, veselības aprūpes jomā un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedojumu administrēšanas funkcijas deleģēšanu NVO sektoram.
 

Informācija sagatavota
Zemgales NVO Centrā