17.5 °C, 1.7 m/s, 92.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaJelgavā sakopj novadgrāvjus
Jelgavā sakopj novadgrāvjus
02/03/2018

Jelgavā arī šogad veikta vairāku pašvaldības teritorijā esošo un piegulošo lielo novadgrāvju mehanizēta apauguma novākšana nogāzēs. Darbi kopumā veikti 22 500m2 platībā.

Aicinām īpašniekus izmantot sala laikapstākļus un sakopt gan īpašuma robežai piegulošos, gan īpašumā esošos grāvjus, atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana”.

 

Jelgavas pilsētas teritorijas līdzenais reljefs un zemes virsmas augstuma atzīmes ir cēlonis augstiem gruntsūdens līmeņiem, kas lielāku nokrišņu laikā īslaicīgi izraisa teritoriju applūšanu un veicina teritoriju pārpurvošanos. Grāvju sistēma nodrošina lielāko ūdens apjoma uzkrāšanu un aizvadīšanu, taču piesērējums no apauguma un lapām bieži veido ūdens līmeņa uzstādinājumu un pārmitrina citas zemākās teritorijas.

 

Foto – pašvaldības arhīvs.

 

 

Informācija sagatavota

JPPI “Pilsētsaimniecība”