-3.9 °C, 1.7 m/s, 94.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavā tiks izgatavots kanalizācijas sistēmas digitālais modelis
Jelgavā tiks izgatavots kanalizācijas sistēmas digitālais modelis
07/07/2008

Ceturtdien, 4.jūlijā, Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju un SIA „Firma L4” tika parakstīts pakalpojumu līgums “Kanalizācijas sistēmas modeļa izstrāde Jelgavā”. Šis līgums tiks īstenots Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Tehniskā palīdzība vides nozarē Latvijā” ietvaros.

Līguma kopējās izmaksas ar PVN ir 247 210 eiro jeb 173 740 latu un tā rezultātā SIA Jelgavas Ūdens”, kas ir šī līguma atbalsta saņēmējs, iegūs digitālu kanalizācijas tīkla modeli, kas simulēs Jelgavas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas hidraulisko darbību un nodrošinās nepieciešamo informāciju kanalizācijas tīkla optimālai attīstībai nākotnē.

SIA „Jelgavas Ūdens” direktors Jānis Laizāns skaidro: „Šāda digitāla modeļa izstrāde palīdzēs novērtēt kanalizācijas tīkla pašreizējo stāvokli kopumā un precīzāk plānot turpmākos ieguldījumus sistēmas attīstībā.”

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis informē: „Šis līgums ir projekta „Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā” neliela daļa. Projekta pirmajā kārtā pilsētā rekonstruēja notekūdeņu attīrīšanas ietaises, vecās kanalizācijas sūkņu stacijas nomainīja pret jaunām, automatizētām pazemes sūkņu stacijām, paplašināja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu. Ūdensapgādes uzņēmumam piegādāja jaunu ūdens laboratorijas aprīkojumu un tīklu uzturēšanas tehniku, kā arī izveidoja ūdensvada sistēmas digitālo modeli. Turpmākajos četros gados tiks uzcelta jauna ūdens atdzelžošanas stacija, kas mūsu pilsētai ir ļoti vajadzīga, un turpināsies arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana.”

Projekta „Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā” rezultātā ievērojami palielinājies ar centralizētu ūdens apgādi un kanalizācijas pakalpojumiem apgādāto iedzīvotāju skaits, samazināts vides piesārņojums un saslimšanas risks. Nākamajos gados ievērojami tiks uzlabota ūdens kvalitāte Jelgavā un ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiks nodrošināti līdz pat 95% pilsētas iedzīvotāju.

Papildus informācijai:
Inese Kalniņa
SIA „Jelgavas Ūdens”
Projekta īstenošanas grupas vadītāja
Tālrunis: 26563119 vai 3007102,
E-pasts: