23.6 °C, 2 m/s, 51.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas Amatu vidusskola kļuvusi par UNESCO Asociēto skolu projekta dalībnieci
Jelgavas Amatu vidusskola kļuvusi par UNESCO Asociēto skolu projekta dalībnieci
26/10/2012

Ir noslēgusies skolu uzņemšana UNESCO Asociēto skolu projektā (UNESCO ASP) 2012.- 2015. gadā, un UNESCO ASP dalībskolas statusu ieguvušas 20 izglītības iestādes no visas Latvijas, tai skaitā Jelgavas Amatu vidusskola. UNESCO Asociēto skolu projekts (2012-2015) Latvijā turpina popularizēt un iekļaut mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā, lai ar izglītības palīdzību sekmētu ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.

Foto: Ivars Veiliņš

Ir noslēgusies skolu uzņemšana UNESCO Asociēto skolu projektā (UNESCO ASP) 2012.- 2015. gadā, un UNESCO ASP dalībskolas statusu ieguvušas 20 izglītības iestādes no visas Latvijas, tai skaitā Jelgavas Amatu vidusskola.

UNESCO Asociēto skolu projekts (2012-2015) Latvijā turpina popularizēt un iekļaut mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā, lai ar izglītības palīdzību sekmētu ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.

UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas 2012.-2015. gadā dalīsies pieredzē un sadarbosies šādu tematisko virzienu ietvaros:

Mantojuma izglītība (materiālais, nemateriālais un dokumentārais mantojums): nemateriālā, materiālā un dokumentārā kultūras mantojuma saglabāšana, zināšanu un prasmju tālāknodošana un popularizēšana, apgūstot vietējās tradīcijas, arodus, mācoties prasmes no stāstniekiem, rokdarbniekiem, amatniekiem, izzinot dokumentāro mantojumu – vēstulēs, zīmējumos, dokumentos u.c. informācijas nesējos fiksētās kultūrvēstures liecības.

Cilvēktiesības un vērtībizglītība: UNESCO globālās kustības ”Izglītība visiem” īstenošana skolas vidē, sekmējot audzēkņu un pedagogu izpratni par iekļaujošās izglītības pamatprincipiem. Skolas aicinātas vērst uzmanību uz resursu pilnvērtīgu izmantošanu kvalitatīvas, mērķtiecīgas, vērtīborientētas izglītības nodrošināšanai, kuras centrā ir cilvēks, viņa spēju attīstīšana, prasmju pilnveidošana, tiesības un pienākumi iekļaujošā sabiedrībā un tās veidošanā.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: Apvienoto Nāciju dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”(2005-2014) mērķu īstenošana. Holistiskas, starpdisciplināras pieejas veicināšana sabiedrības, kultūras, vides un ekonomikas jautājumiem mācību programmā, akcentējot katra indivīda kā pārmaiņu virzītāja nozīmi sabiedrības veidošanā, rosinot domāt par dabas resursu ierobežotību un cilvēku atbildību, kā arī aicinot apzināties ekonomiskās izaugsmes ietekmi uz sabiedrību un vidi.

UNESCO ASP 2012. – 2015. gadā Latvijā mantojuma izglītības virzienā darbosies septiņas izglītības iestādes: privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Jaunsilavas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Riebiņu vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola.

Cilvēktiesību un vērtībizglītības virzienā aktivitātes īstenos sešas izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jēkabpils pamatskola, Rīgas 74. vidusskola, Sabiles vidusskola un Valmieras sākumskola.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai būs tematiskais pamats pasākumiem septiņās izglītības iestādēs: Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs Rīgas Dabaszinību skola, Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Jelgavas Amatu vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Talsu Valsts ģimnāzija un Valmieras Valsts ģimnāzija.

Informāciju sagatavoja
UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā
Ilze Dalbiņa