25.8 °C, 4.7 m/s, 45.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas dome finansiāli atbalstījusi sabiedrisko organizāciju projektus
Jelgavas dome finansiāli atbalstījusi sabiedrisko organizāciju projektus
08/03/2005

Atbalstītie projekti pārsvarā ir saistīti ar vasaras aktivitāšu organizēšanu, sabiedrisko organizāciju darbības nodrošināšanu, dažādu interesantu un izglītojošu pasākumu rīkošanu. Vairāki projekti veltīti jaunatnes iesaistīšanai pilsētas dzīvē un sabiedrības integrācijas veicināšanai, stāsta Sabiedrisko organizāciju atbalsta programmas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs.

Sabiedrisko organizāciju konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām, kuras darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.

G. Kurlovičs ir gandarīts par organizāciju aktivitāti projektu iesniegšanā un par radošajām idejām pilsētas sakārtošanai un dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanu interesantās aktivitātēs.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta programmai no pilsētas budžeta šogad kopā piešķirti 17 tūkstoši latu. Pārējo naudu plānots sadalīt nākamajā pusgadā, rīkojot jaunu projektu konkursu. Nākamie projekti varētu būt vairāk orientēti uz Ziemassvētku pasākumu organizēšanu, lēš komisijas pārstāvis.

G.Kurlovičs arī norāda, ka sabiedriskās organizācijas ir augušas projektu sagatavošanas prasmju ziņā. Viņš uzsver, ka galvenais, iesniedzot projektu, ir ideja, piedāvājums, kas var nest labumu pēc iespējas lielākai pilsētas iedzīvotāju daļai. Otrkārt, ļoti svarīga projekta sastāvdaļa ir precīza tāme naudas izlietojumam ar konkrētiem izdevumu atšifrējumiem. Treškārt, projektam ir jābūt pamatotam un samērīgam, neprasot lielas summas par lietām, kuru nepieciešamība nav skaidra. Šo kritēriju neievērošana ir iemesls, kāpēc daži projekti netika atbalstīti.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas Sabiedrisko organizāciju atbalsta programmas nolikumu var tikt atbalstītas idejas, kas paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā, piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos, sabiedrisku objektu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles), sabiedrisko organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas, sociālu programmu īstenošanai, pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas sabiedriskajai organizācijai, regulāriem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas darbības nodrošināšanai. Projekts drīkst būt lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).

Savukārt programmas līdzekļi netiek piešķirti nekustamā īpašuma iegādei un sabiedrisko organizāciju darbinieku atalgojumam.

Informāciju sagatavoja Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā
Papildus informācija: Baiba Pušinska, Sabiedrisko attiecību sektora ārējo sakaru koordinatore, tālr. 3005567