15.3 °C, 3.5 m/s, 61.9 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaJelgavas ekoskolas izstrādā zaļās domāšanas idejas
Jelgavas ekoskolas izstrādā zaļās domāšanas idejas
27/02/2024

Pagājušajā nedēļā Vides izglītības fonds organizēja jau devīto izglītojošo pieredzes apmaiņas pasākumu “Ekoskolu ziemas forums”, kas notika Rīgas Rīnūžu vidusskolā, pulcējot ap 300 jauniešu un pedagogu no 61 izglītības iestādes Latvijā, tostarp jelgavniekus.

Ekoskolu programma tiek īstenota 73 valstīs. Latvijā šajā programmā darbojas 199 izglītības iestādes, tostarp Jelgavas pašvaldībā ekoskolu programmu īsteno desmit izglītības iestādēs. Ekoskolas apbalvojumu – Zaļo karogu vai sertifikātu – piešķir uz mācību gadu, un pagājušā gada septembrī, 2023./2024. mācību gada sākumā, Zaļo karogu saņēma piecas Jelgavas izglītības iestādes – pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” un “Lācītis”, Jelgavas Pārlielupes pamatskola, privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Mācos mācīties” un “Auseklītis” –, sertifikātu ieguva privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”, Jelgavas 4. vidusskola un Jelgavas tehnikums, bet ekoskolu programmu sāka īstenot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Alnītis” un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.

Ekoskolu ziemas forumā trīs dienas jaunieši un pedagogi piedalījās ar vides aizsardzību un izglītību saistītās mācībās un praktiskās nodarbībās. Tajās pievērsta uzmanība aktuālām tēmām – klimata pārmaiņu saiknei ar mūsu ikdienas izvēlēm pārtikas, transporta, enerģijas un ikdienas ieradumu jomās, vides piesārņojumam, aprites ekonomikas principiem un to praktiskai īstenošanai, bioloģiskās daudzveidības izzušanas iemesliem un nepieciešamajām rīcībām. Praktisko prasmju darbnīcās un izglītojošās nodarbībās ar padomiem dalījās dažādi eksperti, vēršot uzmanību uz aktuālajām tēmām, piemēram, kā dzīvesveids izmaina klimata pārmaiņas, kas ir zaļās profesijas, kādi komunikācijas instrumenti jāizvēlas vides tēmu aktualizēšanai.

Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns akcentē, ka forums nenotika tikai par izglītību, kopā būšanu, pieredzes apmaiņu, bet arī par rīcību. Ziemas forumā ekoskolu komandas, izmantojot iegūtās zināšanas, izstrādāja konkrētas idejas, ko pēc tam varētu īstenot savās izglītības iestādēs. Kopumā tika prezentētas divpadsmit idejas, piemēram, mantu apmaiņas skapja izveide, audumu maisiņu ieviešana, plastmasas ūdens pudeļu aizstāšana ar vairākkārt lietojamām pudelēm, atkritumu daudzuma samazināšana izglītības iestāžu klasēs, meža sakopšanas talka, izglītojošu un interaktīvu lekciju cikla izveide par pārtikas atkritumiem un to samazināšanu, kukaiņu māju ierīkošana skolu pagalmos.

Iedvesmojoties no forumā pieredzētā, Jelgavas tehnikuma pārstāvji iestādē apņēmušies veicināt aktīvu dzīvesveidu un samazināt gaisa piesārņojumu, īstenojot soļu skaitīšanas sacensības starp klasēm, akciju, kas samazinātu “ātrās modes” sekas uz vidi, kā arī skolas dārza ierīkošanu. Pirmsskolas izglītības iestādes “Alnītis” pārstāve kā ieguvumu min idejas par ikdienas darba organizēšanu, veidojot ekoloģisku iestādes un apkārtējo vidi, iesaistot audzēkņus, vecākus un darbiniekus. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Mācos mācīties” pārstāve guvusi atziņas par videi draudzīgu ēst gatavošanu un jēgpilnu ekolēmumu pieņemšanu jebkurā darba vietā, attīstot zaļo karjeru un iedvesmojot citus. Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vadītājas vietniece stāsta, ka pēc foruma iestādes audzēkņi un darbinieki pāries uz daudzreiz lietojamo ūdens pudeļu izmantošanu ikdienā, kopā ar sešgadnieku grupiņas audzēkņiem veidos videomateriālu par dabai un klimatam draudzīgām ikdienas aktivitātēm un energoefektivitātes ieviešanu.

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem vides izglītības mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.