14.2 °C, 0.6 m/s, 92.4 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaJelgavas jauniešu eksāmenu rezultāti – valsts vidējā līmenī
Jelgavas jauniešu eksāmenu rezultāti – valsts vidējā līmenī
15/08/2022

Jelgavas Izglītības pārvalde apkopojusi 12. klašu centralizēto eksāmenu rezultātus un turpina to detalizētu analīzi. Pilsētas skolu jauniešu sniegums centralizētajā eksāmenā angļu, krievu un latviešu valodā ir līdzīgs vidējam rādītājam valstī, bet matemātikā – par nepilniem pieciem procentpunktiem zemāks, taču salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu tas ir nedaudz uzlabojies.

Šis bija pēdējais mācību gads, kad 12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi kārtoja valsts pārbaudes darbus saskaņā ar iepriekšējo vispārējās izglītības standartu. Vienlaikus aizvadītais mācību gads bija pirmais, kad 11. klašu skolēni varēja kārtot optimālā līmeņa eksāmenu latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, bet profesionālo izglītības iestāžu 3. kursa audzēkņi – vispārīgā līmeņa eksāmenu matemātikā atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un jaunajam standartam. Jau nākamajā mācību gadā – 2022./2023. – 12. klašu skolēni centralizētos eksāmenus kārtos atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un vidējās izglītības standartam, proti, augstākā līmeņa eksāmenus un divus eksāmenus pēc skolas izvēles. Bet 11. klases skolēni kārtos optimālā līmeņa eksāmenus matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā.

 

12. klašu skolēniem šogad bija trīs centralizētie eksāmeni – svešvalodā, matemātikā un latviešu valodā. Angļu valodas pārbaudījumu mūsu pilsētā kārtoja 439 divpadsmito klašu izglītojamie, un vidējais vērtējums ir 70,43 procenti (valstī – 69,13 procenti), krievu valodas eksāmenu – 75 izglītojamie, saņemot vidējo vērtējumu 78,19 procenti (valstī – 77,70 procenti), savukārt latviešu valodas eksāmenu pilsētā kārtoja 563 izglītojamie, un vidējais vērtējums ir 51,42 procenti (valstī – 52,16 procenti). Matemātikas eksāmenā piedalījās 582 izglītojamie, un vidējais vērtējums ir 32,97 procenti (valstī – 37,85 procenti). Jāatzīst, ka matemātikas eksāmena rezultāti pilsētā, salīdzinot ar 2020./2021. mācību gadu, ir nedaudz uzlabojušies – 2021. gadā vidējais vērtējums bija 30,65 procenti. Stabilāko sniegumu matemātikā joprojām uzrāda Jelgavas 5. vidusskolas absolventi – eksāmenu kārtoja 29 šīs skolas jaunieši, un viņu vidējais vērtējums ir 54 procenti.

 

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza atzīst, ka kopumā Jelgavas skolu jauniešu sniegums valsts pārbaudes darbos ir stabils. “Centralizētie eksāmeni ir vidusskolēna snieguma mērījums un reizē arī iestājeksāmens augstskolā. Katru mācību gadu tiek veidots atšķirīgs eksāmena saturs, un šo eksāmenu kārto tā mācību gada absolventi. Šogad tie ir absolventi, kuri īsāku vai garāku laika periodu 11. un 12. klasē Covid-19 pandēmijas dēļ bija spiesti mācīties attālināti, un tieši viņiem praksē bija jānostiprina pašvadīta mācīšanās. Kāds ar to tika galā labāk, cits – ne tik labi. Bet, vērtējot eksāmenu rezultātus, jāatzīst, ka kopumā tie ir labi – valsts vidējā līmenī. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šajā grūtības jauniešiem sagādāja matemātikas eksāmens,” tā Izglītības pārvaldes vadītāja, norādot, ka matemātikas eksāmenā piecu procentu vērtējumu nesasniedza un līdz ar to eksāmenu nenokārtoja 31 jaunietis, bet divi jaunieši nenokārtoja latviešu valodas centralizēto eksāmenu. “Šiem izglītojamajiem un skolu vadībai nopietni jādomā, kā šos jauniešus motivēt turpināt mācības, kopīgi saprast, ko tieši viņi nezina, lai nākamajā mācību gadā to apgūtu un pēc atkārtota eksāmena iegūtu atestātu par vidējo vispārējo izglītību. Nekādā gadījumā nedrīkst apstāties pie šāda rezultāta,” uzsver G.Auza, papildinot, ka tas noteikti nebūs viegli, jo nākamajā gadā tiek paaugstināts centralizēto eksāmenu standarts un, lai eksāmenā saņemtu sekmīgu vērtējumu, būs nepieciešams sasniegt jau desmit procentu atzīmi. Izglītības pārvaldes vadītāja norāda, ka kopumā lielāka uzmanība ir jāpievērš arī valsts valodas apguvei.

 

Divpadsmitie pēc savas izvēles varēja kārtot arī papildu eksāmenus, un šo iespēju daļa Jelgavas skolēnu izmantoja. Eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē kārtoja 10 vidusskolēni, un viņu vidējais vērtējums ir 73,30 procenti (valstī 64,96 procenti), eksāmenu bioloģijā pēc savas izvēles kārtoja 23 vidusskolēni, uzrādot vidējo vērtējumu 55,59 procenti (valstī 53,20 procenti), eksāmenu ķīmijā bija izvēlējušies 18 vidusskolēni, un viņu vidējais vērtējums ir 54,30 procenti (valstī 58,23 procenti), savukārt eksāmenu fizikā kārtoja 28 Jelgavas vidusskolēni, un viņu vērtējums ir 47,55 procenti (valstī 55,75 procenti).

 

 

Foto un infografika: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē