23.4 °C, 3.6 m/s, 40.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas kultūras nama skvēra rietumu daļā plāno uzlabot infrastruktūru
Jelgavas kultūras nama skvēra rietumu daļā plāno uzlabot infrastruktūru
27/11/2019

Šobrīd noris būvprojekta izstrāde, kas paredz automašīnu stāvlaukuma izbūvi Jelgavas kultūras nama skvēra rietumu daļā ar apbūves laukumu 2740 kvadrātmetri – stāvvietu 79 automašīnām, stāvvietu 26 automašīnām gar Dobeles ielu un 48 velosipēdu novietni pie Jelgavas kultūras nama. Būvprojekta izstrāde vēl turpinās, līdz ar to minētie rādītāji var mainīties projektēšanas gaitā. Izstrādes ietvaros notiek arī publiskā apspriešana koku ciršanai stāvvietas ieplānotajā teritorijā.

Stāvlaukuma būvprojekts tiek izstrādāts, pēc iespējas integrējoties esošajā skvēra ainavā. Būvprojekta risinājums paredz neskart skvērā izvietotos dizaina dārzus un Noras Bumbieres piemiņas skulptūras vietu. Tāpat neskarti paliks arī vērtīgie un unikālie skvērā augošie koki – zirgkastaņas, liepas un riekstkoki, kas veido skvēra vertikālo dabas akcentu un norobežo telpu. Šīs teritorijas tiks integrētas un apvienotas, risinot visas skvēra teritorijas apvienošanu gan vizuāli, gan funkcionāli. Izcērtamo koku vietā projektā paredzēts iestādīt vairāk nekā četrdesmit lapu kokus un vairākus desmitus krūmu grupas – parastās kļavas, parastos skābaržus, vilkābeles, magnolijas, bārbeles un ložņu kārklus.

 

Projektā paredzēts sakārtot esošos skvēra gājēju celiņus, kuru segums ir fiziski novecojis, un izbūvēt jaunus celiņus galvenajam gājēju kustības virzienam uz centra pusi, veidojot apstādījumus abās pusēs. Paredzēti arī ilgtspējīgi lietus ūdens novadīšanas risinājumi, autostāvvietu segums no eko betona bruģakmens, kā arī novecojušo soliņu un atkritumu urnu nomaiņa.

 

Stāvlaukums ir vitāli nepieciešams Jelgavas kultūras nama pasākumu apmeklētājiem un mākslinieciskās pašdarbības un profesionālajiem kolektīviem, jo līdz šim automašīnu novietošana Kultūras nama apkārtnē ir bijusi apgrūtināta. Izbūvējamais autostāvlaukums diennakts režīmā nodrošinās Kultūras nama apkārtnē dzīvojošo un pārējo Jelgavas iedzīvotāju un tās viesu ērtu un drošu automašīnu novietošanu labiekārtotā un mūsdienīgā ārtelpā.

 

 

Izbūves plāns: JPPI “Pilsētsaimniecība”

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē