-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas nekustamā īpašuma pārvalde informē par kaitēkļu apkarošanu
Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde informē par kaitēkļu apkarošanu
21/05/2012

Trešdien, 23.maijā pulksten 9 SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) konferenču zālē būs iespēja iegūt informāciju par obligātajiem deratizācijas pasākumiem. JNĪP atgādina, ka obligātie deratizācijas profilaktiskie pasākumi ir jāveic regulāri un laicīgi.

Foto: Ivars Veiliņš

Trešdien, 23.maijā pulksten 9 SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) konferenču zālē būs iespēja iegūt informāciju par obligātajiem deratizācijas pasākumiem. JNĪP atgādina, ka obligātie deratizācijas profilaktiskie pasākumi ir jāveic regulāri un laicīgi.

Daudzi dzīvojamo māju iedzīvotāji un vecākie uzskata, ka tikai pēc tam, kad viņu īpašumā ieviesušies grauzēji, ir jāceļ trauksme un jāaicina speciālisti, kuri ar tiem tiktu galā. Dzīvē pierādās, ka šis viedoklis ir nepareizs.

Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumam un Administratīvo pārkāpumu kodeksam, valsts veselības inspekcija par sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu un normu pārkāpšanu uzliek naudas sodu līdz 250 latiem. Turklāt likumu normas nosaka, ka profilaktiskās deratizācijas pasākumus var veikt īpaši apmācīts darbinieks – dezinfektors, kuram ir profesionālā izglītība un kurš ir apguvis atbilstošu apmācības kursu.

Jāuzsver, ka minēto pienākumu pildīšanu nosaka arī likums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Tajā noteikts, ka mājas sanitārā apkope un savlaicīgi deratizācijas pasākumi ir veicami obligāti. Ja mājā nav ieviesušās žurkas, nedrīkst maldīgi uzskatīt, ka nav jāveic profilaktiski pasākumi, lai tās neieviestos. Cīņu ar grauzējiem nedrīkst veikt kampaņveidīgi, tikai tad, kad tie jau ieviesušies, piemēram, dzīvojamās mājas pagrabā. Šādā veidā tiek radīts to izplatības perēklis uz citiem īpašumiem. 

Informāciju sagatavoja
Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde