19 °C, 0.8 m/s, 85.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas pilsēta turpina nodrošināt pārtikas pakas skolēniem
Jelgavas pilsēta turpina nodrošināt pārtikas pakas skolēniem
15/02/2021

Jelgavas pilsētas pašvaldība ārkārtējā situācijā, kad mācību process notiek attālināti, turpina nodrošināt pārtikas pakas skolēniem. Tās paredzētas visiem Jelgavas izglītības iestāžu 1.–4. klašu skolēniem, kuri, mācoties attālināti, nesaņem valsts un pašvaldības apmaksātas siltas pusdienas, kā arī skolēniem, kuriem ir piešķirtas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, – daudzbērnu, maznodrošinātu un trūcīgu ģimeņu bērniem. Izglītības pārvaldē norāda: produktu komplektēšanu pārtikas pakai nodrošina katras skolas ēdinātājs, tādēļ to saturs dažādās skolās atšķiras.

Ārkārtējās situācijas apstākļos mācību process visiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 1. līdz 12. klasei un profesionālajās izglītības iestādēs tiek organizēts attālināti. “Līdz ar to jaunāko klašu skolēni nevar saņemt valsts un pašvaldības apmaksātas siltas pusdienas, bet to vietā ģimenes saņem pārtikas pakas. Pārtikas pakas tiek nodrošinātas visiem 1.–4. klašu skolēniem neatkarīgi no tā, kur ģimene deklarēta. Šajā klašu grupā Jelgavas pilsētas vispārizglītojošajās skolās mācās 2634 skolēni,” stāsta Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

 

Attālināto mācību laikā pārtikas pakas saņem arī 5.–12. klašu audzēkņi, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas, un tie ir gan bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, gan daudzbērnu ģimeņu bērni. Jāpiebilst, ka 27 skolēni no trim pilsētas skolām saņem projektā “Pumpurs” Eiropas Sociālā fonda finansētas pārtikas pakas.

 

Pārvaldes vadītāja norāda, ka pirmsskolas izglītības process joprojām notiek klātienē, taču, ja pirmsskolas grupa, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, atrodas karantīnā, tad bērni, kuriem piešķirtas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, par prombūtnes laiku saņem pārtikas paku. Šo pārtikas paku komplektē pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs. Ja ģimenei šāds atbalsts nav nepieciešams, par to jāinformē pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs.

 

G.Auza skaidro, ka pārtikas paku sagatavošanu un izdalīšanu skolēniem organizē skolas ēdinātājs sadarbībā ar skolas vadību. “Ņemot vērā, ka skolām ir dažādi ēdinātāji, pārtikas paku saturs atšķiras, taču katrs ēdinātājs, izvēloties paku sastāvu, ievēro, lai skolēniem nodrošinātu pilnvērtīgu uzturu,” skaidro G.Auza. Jāpiebilst, ka, piemēram, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā pārtikas paku saturs atšķiras pat vienas iestādes ietvaros, jo skola šobrīd strādā gan Mātera ielā 30, gan Jelgavas pilī un katrā vietā ir savs ēdinātājs.   

 

Pārtikas pakas tiek dalītas ik pa divām nedēļām, un šo procesu organizē skola sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju. G.Auza piebilst, ka šajās pārtikas pakās skolēni saņem arī tos produktus, kas piešķirti programmā “Skolas piens” un “Skolas auglis”.

 

Par to, kā saņemt pārtikas paku, vecākus un skolēnus informē klases audzinātājs, informācija ir pieejama arī e-klasē.

 

Ja pārtikas paka ģimenei nav nepieciešama, vecāki aicināti sazināties ar bērna skolu un atteikties no tās. “Vecāki e-klasē var sazināties ar skolu un atteikties no pakas, taču šim mērķim paredzētais finansējums skolai saglabāsies un to varēs izmantot, lai palīdzētu, piemēram, kādai ģimenei, kurai klājas grūtāk. Pilsētā ir ģimenes, kuras no pārtikas pakām atsakās,” piebilst Izglītības pārvaldes vadītāja.  

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē