22.7 °C, 1 m/s, 71.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas Sociālo lietu pārvalde informē
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde informē
25/08/2006

Jelgavas pašvaldība šogad atvēlējusi ievērojamus līdzekļus 108 000 latu apjomā, lai atbalstītu mazturīgo pilsētas ģimeņu bērnus un palīdzētu viņiem sagatavoties jaunā mācību gada sākumam.

Mazturīgo ģimeņu bērniem vēl mēnesi ir iespējams pretendēt uz dāvanu kartēm mācību piederumu iegādei. Šogad 1. līdz 12. klašu skolēniem pabalsts mācību piederumu iegādei ir 30 latu, savukārt piecgadniekiem un sešgadniekiem mācību piederumu iegādei tiek piešķirtas dāvanu kartes 10 latu apmērā.

„Šobrīd no skolas piederumu iegādei atvēlētajiem 28000 latiem, 586 bērni ir saņēmuši dāvanu kartes. No tiem 549 ir skolas vecuma bērni un 37 uzsāks mācības sagatavošanas klasēs. Kopā ir izsniegtas dāvanu kartes par summu Ls 16840” stāsta Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa.

Dokumentu iesniegšana, lai saņemtu dāvanu kartes skolas piederumu iegādei, noslēgsies 25.septembrī, savukārt pieteikumus pabalstam skolēna ēdināšanai skolā var iesniegt visa mācību gada laikā. Pabalstus brīvpusdienām pašvaldība piešķir pēc līdzīga principa kā dāvanu kartes mācību piederumu iegādei. Brīvpusdienas var saņemt to ģimeņu bērni, kurās ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par 45 latiem, bet, ja ģimenē nav darbspējas vecuma cilvēku, tad ienākumi var būt līdz 75 latiem uz vienu ģimenes locekli.

„Šogad bezmaksas ēdināšanai skolās pilsētas pašvaldība kopsummā atvēlēja 80000 latu, no kuriem pabalstos izlietoti jau 60107 lati. Uz 2006.gadu brīvpusdienas piešķirtas kopā 803 skolēniem, tai skaitā ir tie 433 skolēni, kuri pieteikušies šogad un saņems brīvpusdienas jaunā mācību gada 1.pusgadā” precizē Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne atgādina: „Tiem, kas vēlas pretendēt uz pabalstiem, jāzina, ka galvenais kritērijs ir ģimenes ienākumu līmenis mēnesī. Savukārt otrs ne mazāk būtisks nosacījums ir tas, ka gan vecākiem, gan bērniem ir jābūt deklarētai dzīves vietai Jelgavas pilsētā. Ja tas atbilst nosacījumiem, tad jādodas uz Sociālo lietu pārvaldi O. Kalpaka ielā 9, kur pie dežuranta-informatora iespējams saņemt iztikas līdzekļu deklarācijas veidlapu. Šādu pat veidlapu iespējams saņemt arī Jelgavas Domes Informācijas aģentūrā. Deklarācija jāaizpilda un kopā ar iesniegumu jāiesniedz Sociālo lietu pārvaldē 106. vai 108. kabinetā: pirmdienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 15 līdz 19, savukārt otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 12.”

Iesniegtās deklarācijas un pieteikumus izskata pašvaldības Pabalstu piešķiršanas komisija, kas katram no iesniedzējiem arī nosūta rakstisku atbildi, lai iepazīstinātu ar pieņemto lēmumu un kārtību kādā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt.

Tuvāka informācija
JSLP Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa
t.3007487

Informācija sagatavota Jelgavas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektorā
Laura Majore