18.7 °C, 2.4 m/s, 79.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadionā uzstādīts mobilais sporta tornis
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadionā uzstādīts mobilais sporta tornis
22/12/2020

Lai uzlabotu operatīvo dienestu speciālistu fizisko kapacitāti un spēju sadarboties ārkārtas situāciju seku likvidēšanā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veicis projekta ietvaros iegādātā mobilā sporta torņa uzstādīšanu Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas sporta stadionā.

Projekts “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)” tiek īstenots ar mērķi paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti un pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.

 

2019. gada periodā no jūlija līdz decembrim tika veikta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūve un labiekārtošana, veidojot to kā daudzfunkcionālu fizisko treniņu bāzi, kurā operatīvo glābšanas dienestu speciālisti varēs uzlabot fiziskās sagatavotības pakāpi un pilnveidot ārkārtas situācijās nepieciešamās reaģēšanas prasmes. Ņemot vērā attīstīto infrastruktūru, stadionā plānots organizēt arī dažādas profesionālās sacensības ugunsdzēsības sportā, nozares profesionāļu treniņus un specializētās apmācības.

 

Viens no vērienīgākajiem projekta ieguldījumiem ir profesionālā mobilā sporta torņa iegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētā, sniedzot iespēju attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas ugunsdzēsēju darbā, proti – uguns dzēšana, cilvēku glābšanas ātrums, smagu priekšmetu pārvietošana, kā arī savstarpējā sadarbība ārkārtas situācijās.

 

 

Projekta rezultātā tiks veicināta ne tikai operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošana un savstarpēja sadarbība ārkārtas situācijās, bet arī paaugstināta operatīvo dienestu tehniskās bāzes nodrošinājuma kvalitāte atbilstoši mūsdienu starptautiskajiem standartiem ugunsdzēsības jomā.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 30.jūlija līdz 2021.gada 31.maijam.

 

Projekta mērķis: paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.

 

Projekta īstenošanā iesaistītie partneri: Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latvijā un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodaļa Šauļos.

 

Projekta kopējais budžets: 564 290,38 EUR. 479 646,82 EUR (85%) Eiropas Reģionālā fonda finansējums, bet 84 643,56 EUR (15%) nacionālais līdzfinansējums (valsts budžeta dotācija un iestādes finansējums).

 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai plānotais projekta budžets: 258 784,64 EUR. 219 967,25 EUR Eiropas Reģionālā fonda finansējums, 38 817,39 EUR (15%) nacionālais līdzfinansējums (valsts budžeta dotācija un iestādes finansējums).

 

 

Foto: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona brigāde

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē