23.6 °C, 3 m/s, 76.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaJo vairāk nelegālo atkritumu, jo mazāk naudas pilsētas labiekārtošanai
Jo vairāk nelegālo atkritumu, jo mazāk naudas pilsētas labiekārtošanai
24/02/2022

Dažādi jautājumi par atkritumu savākšanu, šķirošanu un utilizēšanu pēdējos gados pilsētā kļuvuši arvien aktuālāki. Viena no būtiskākajām problēmām – iedzīvotāji savus sadzīves atkritumus, arī lapas rudens sezonā, mēdz novietot uz cita īpašnieka zemes. Sadzīves un nereti arī lielgabarīta atkritumi tiek izgāzti publiskajā vidē – atkritumu konteineros pie kapsētām, novietoti sabiedriskā transporta pieturvietās vai vienkārši atstāti ielas malā. 

Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” aprēķinājusi, ka aptuveni 70 procenti no visiem publiskajā vidē pašvaldības savāktajiem atkritumiem ir iedzīvotāju un uzņēmumu nelegāli izliktie atkritumi, tostarp atkritumu maisi ar vairs nevajadzīgām lietām. Finansējums, kas tiek izlietots šo atkritumu savākšanai, pēdējā gada laikā ir pieaudzis pat vairākas reizes, un tie ir līdzekļi, kurus pašvaldība varētu ieguldīt pilsētas labiekārtošanā. Nelegālo atkritumu radītājiem jāapzinās, ka sods par šādu pārkāpumu ir no 70 līdz 2800 eiro.

 

Kopš pagājušā gada, kad pilsētā darbu, uzvarot konkursā, sāka jauns atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “JKP” un mainījās norēķinu kārtība par izvestajiem sadzīves atkritumiem – jāmaksā par reāli radītajiem atkritumiem –, iedzīvotāji vairāk uzmana savus atkritumu konteinerus un nepieļauj svešu atkritumu nonākšanu tajos. Taču tas nav mazinājis negodprātīgo iedzīvotāju skaitu – vēl aizvien netrūkst cilvēku, kuri no saviem atkritumiem vēlas atbrīvoties, par to nemaksājot. Šie atkritumi nonāk pilsētvidē, un to savākšana un aizvešana ir jāorganizē par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Jāuzsver, ka tieši nešķirotu atkritumu šķirošana un uzglabāšana ir visdārgākā.

 

Saistošie noteikumi Nr.12-15 “Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana” paredz, ka īpašniekam ir pienākums kopt savu īpašumu un tam piegulošo teritoriju, tostarp savākt lapas un atkritumus. Tāpat katra privātīpašnieka pienākums ir parūpēties par savā saimniecībā radīto atkritumu savākšanu un līguma noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju. “Pilsētsaimniecības” speciālisti un arī aktīvi pilsētas iedzīvotāji nereti pamana izveidotas nelegālas izgāztuves ar dažādiem atkritumiem.

 

“Pilsētsaimniecība” atkritumu savākšanu publiskajā ārtelpā organizē gan ar pakalpojuma sniedzēja, gan piesaistītā darbaspēka palīdzību. Savāktie atkritumi tiek nogādāti atkritumu izgāztuvē “Brakšķi”, un par bez­atbildīgu iedzīvotāju atstātajiem atkritumu maisiem, kas savākti dažādās vietās pilsētā, nākas maksāt pašvaldībai. Tā, piemēram, 2021. gadā no oktobra līdz novembrim, kas ir visaktīvākie lapu savākšanas mēneši, pašvaldība bija spiesta nelegālo atkritumu maisu savākšanai un utilizēšanai papildus izlietot 11 000 eiro.

 

Tāpat arvien aktuālāka problēma ir atkritumu izgāšana konteineros pie kapsētām. Šie konteineri paredzēti bioloģiski noārdāmo atkritumu – lapu, ziedu un krūmu zaru – izmešanai no kapsētu teritorijas, taču realitātē apmēram 50 procenti no visiem kapsētās savāktajiem atkritumiem ir nelegālie atkritumi, par kuru utilizēšanu pašvaldībai nākas maksāt ievērojamu summu – vairāk nekā 50 000 eiro gadā.

 

Šos iztērētos līdzekļus nelegālo atkritumu savākšanai un utilizēšanai pašvaldība varētu novirzīt pilsētai nozīmīgu objektu labiekārtošanai vai uzturēšanai, piemēram, rotaļu laukumu atjaunošanai, parku un skvēru labiekārtošanai, ielu seguma uzlabošanai, no kā ieguvēji būtu Jelgavas iedzīvotāji un viesi.

 

Pašvaldība aicina ikvienu pilsētas iedzīvotāju aizdomāties un uzrunāt arī savus kaimiņus par pareizu atkritumu apsaimniekošanu un to utilizēšanu savā īpašumā un tam piegulošajā teritorijā, ievērot valstī noteikto likumdošanu un Jelgavas saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanā.

 

 

Sods par nelegālu atkritumu izmešanu ir no 70 līdz 2800 eiro

 

Jelgavas Pašvaldības policija turpina pastiprināti kontrolēt gan juridiskās un fiziskās personas, kuras nav noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumu, kā to paredz likums, gan nelegālo atkritumu radītājus.

 

Par atkritumu apsaimniekošanas līguma nenoslēgšanu ir paredzēts administratīvais sods – naudas sods fiziskām personām līdz 750 eiro, juridiskām personām līdz 1500 eiro. Savukārt par nelegālu atkritumu izmešanu svešos konteineros vai pilsētvidē draud sods no 70 līdz 2800 eiro.

 

Jelgavas saistošo noteikumu Nr.15-18 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” 35. punkts nosaka, ka aizliegts novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā novietot pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos u.c., sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros ievietot ražošanas atkritumus un/vai bīstamos atkritumus, ievietot atkritumus konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju nav paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai. Pagājušajā gadā Pašvaldības policija pārbaudījusi 136 vietas, un par šo noteikumu neievērošanu uzsākti 38 administratīvā pārkāpuma procesi. Daļa no tiem uzsākti, pateicoties pilsētas iedzīvotājiem, kuri arvien aktīvāk ziņo, ja pamana, ka viņu atkritumu laukumā atkritumus izmet svešas personas.

 

Savukārt par to, vai konkrētā īpašuma īpašnieki, kā to nosaka likums, ir noslēguši līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, pārbaudītas 1546 adreses. Par līguma nenoslēgšanu Pašvaldības policija pagājušajā gadā ir uzsākusi 11 administratīvā pārkāpuma procesus. Bet saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “JKP” sniegto informāciju Pašvaldības policijas Sabiedriskās kārtības nodaļas pilsētas iecirkņu inspektoru darba rezultātā izdevies panākt, ka par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgti vēl 560 līgumi.

 

Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviem un par pamanīto ziņot ne tikai tad, ja pie savas mājas atkritumu konteineriem pamana svešas personas, kuras tur nelegāli izmet atkritumus, bet arī gadījumos, kad tiek pamanīti nelegālo atkritumu izmetēji pilsētvidē – pie kapsētām, autobusu pieturās vai pilsētas ielu malās. Jāpiebilst, ka dažkārt nelegālo atkritumu izmetējus izdodas pieķert, arī pārskatot izmesto atkritumu saturu, atrodot dokumentus vai citas lietas, kas satur personas datus un var palīdzēt atklāt pārkāpēju.

 

 

Foto: “Pilsētsaimniecība”

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē