19 °C, 2.3 m/s, 75.5 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaKādas izmaiņas šogad gaida skolu beidzējus
Kādas izmaiņas šogad gaida skolu beidzējus
14/05/2020

Šā mācību gada izskaņa izglītības iestādēs līdz ar ārkārtējo situāciju valstī būtiski atšķirsies no citiem gadiem – skolēni gadu noslēgs, mācoties attālināti, devītklasniekiem obligāti nebūs jākārto eksāmeni, bet 12. klases skolēniem, ievērojot stingrus drošības pasākumus, klātienē būs jākārto trīs centralizētie eksāmeni. Tāpat šogad nevarēs notikt tradicionālie kopā sanākšanas svētki – Pēdējais zvans un izlaidums –, taču Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza uzsver, ka skolās jau šobrīd domā, kā mācību gada pēdējo dienu padarīt svinīgu virtuālajā vidē, bet 9. un 12. klašu absolventiem, ja to ļaus noteikumi par ārkārtējo situāciju valstī, kopā sanākt vismaz klašu kolektīvā, iemūžinot svinīgo notikumu fotogrāfijās kopā ar klases audzinātāju.

Mācību gada pēdējā diena šogad ir 29. maijs, un līdz tam skolēni mācīsies attālināti. Liecības šogad netiks izsniegtas vienā konkrētā dienā – tās būs sagatavotas 29. maijā, un vecākiem un skolēniem informācija par vērtējumu mācību priekšmetos, pārcelšanu nākamajā klasē būs pieejama “E-klasē”. G.Auza skolēnus, kuri mācības turpinās tajā pašā izglītības iestādē, uz skolu pēc liecības aicina nesteigties. “Šajā ārkārtējā situācijā pats galvenais ir ievērot visus epidemiologu ieteikumus un pēc iespējas izslēgt plašu kontaktēšanos izglītības iestādēs, jo pats būtiskākais ir skolēnu, vecāku un pedagogu veselība. Liecības nekur nepazudīs – tās glabāsies skolā tik ilgi, cik būs nepieciešams. Skolēni liecības varēs saņemt visas vasaras garumā vai sākoties jaunajam mācību gadam, iepriekš sazinoties ar savu klases audzinātāju vai skolas sekretāri,” skaidro G.Auza.

Būtiskākās izmaiņas šogad skar 6. klases beidzējus, kuri skolas gaitas nākamajā mācību gadā vēlēsies turpināt vidusskolā vai ģimnāzijā. Tāpat skolas absolvēšana citādāka nekā ierasts būs 9. un 12. klases skolēniem.

7. klasē uzņems pēc vidējās atzīmes

Jelgavā šobrīd vienīgā izglītības iestāde, kurā skolēni mācās tikai līdz 6. klasei, ir Jelgavas 4. sākumskola. Tas nozīmē, ka šīs skolas 6. klases skolēniem būs jāizvēlas nākamā izglītības iestāde, mācības turpinot kādā no pilsētas vidusskolām vai ģimnāzijām. Taču arī citu skolu 6. klases beidzēji var izvēlēties mācības turpināt citā vidusskolā vai ģimnāzijā. Visiem 6. klases skolēniem mācību gads noslēgsies 29. maijā, kad būs sagatavotas arī liecības. Tās ikviens, sazinoties ar savu klases audzinātāju vai skolas sekretāri, varēs saņemt izglītības iestādē. Skolēnu uzņemšana 7. klasēs Jelgavas vidusskolās un ģimnāzijās notiks no 1. jūnija, taču, kā skaidro G.Auza, būtiskākā atšķirība no citiem gadiem būs tā, ka vidējās izglītības iestādes neorganizēs nedz uzņemšanas pārrunas ar skolēniem un vecākiem, nedz iestājpārbaudījumus. Visās izglītības iestādēs atbilstoši šā brīža situācijai ir aktualizēti uzņemšanas noteikumi. “Šogad vecākus un skolēnus aicinām nedoties uz skolu, lai klātienē rakstītu iesniegumu par bērna uzņemšanu 7. klasē. Šim nolūkam ir sagatavota iesnieguma veidlapa, ko varēs aizpildīt elektroniski un nosūtīt uz speciāli izveidotu e-pasta adresi skolai. Iesnieguma veidlapa ir pieejama skolu mājaslapās. Jūnija otrajā nedēļā pēc saņemtajiem iesniegumiem un atbilstoši saviem uzņemšanas noteikumiem skolas pieņems lēmumu par skolēna uzņemšanu 7. klasē un par to paziņos ģimenei,” stāsta G.Auza, piebilstot, ka skolās, kur 7. klasēs vēl būs brīvas vietas, uzņemšana turpināsies. “Aicinu tikai tos vecākus, kuriem tiešām nav iespējas iesniegumu aizpildīt elektroniski, jūnija pirmajā nedēļā doties uz skolu un to iesniegt klātienē,” tā G.Auza.

9. klašu absolventiem eksāmeni obligāti nebūs jākārto

Līdzīgi kā citi pamatskolēni, arī 9. klašu beidzēji šogad mācības turpinās līdz 29. maijam, mācoties attālināti. Taču galvenā atšķirība ir tā, ka 9. klases audzēkņi šogad nekārtos obligātos eksāmenus, lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, – apliecība tiks izsniegta, pamatojoties uz skolēna sekmēm mācību gada laikā. “Tas nozīmē, ka pēc 29. maija skolas izliks gada vērtējumu skolēnam un sagatavos apliecību par pamatizglītību izsniegšanai skolēnam. Ministru kabineta noteikumi nosaka – pamatizglītības apliecību nesaņems skolēns, kurš nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par četrām ballēm. Šādā gadījumā skolēnam par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izsniegs liecību un 9. klasē nākamajā mācību gadā jāmācās atkārtoti,” skaidro G.Auza.

Apliecību 9. klašu skolēni varēs saņemt 12. vai 13. jūnijā, iepriekš sazinoties ar savu klases audzinātāju. Ievērojot ārkārtējās situācijas nosacījumus, skolas varēs organizēt svinīgu kopā būšanas brīdi skolēniem ar klases audzinātāju.

Izņēmums būs vien tie devītklasnieki, kuri paši būs izvēlējušies kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Jelgavā 9. klases audzēkņi mazākumtautību izglītības programmās mācās trīs skolās – 5. un 6. vidusskolā un Paula Bendrupa pamatskolā. Šiem skolēniem ir iespēja, skolu beidzot, izvēlēties kārtot eksāmenu latviešu valodā, lai iegūtu apliecinājumu par valsts valodas zināšanām. “Konkrēts skaits, cik skolēnu izvēlējušies kārtot šo eksāmenu, būs zināms 15. maijā, jo līdz tam turpinās reģistrēšanās eksāmenam,” uzsver G.Auza, piebilstot, ka visbiežāk skolēni šo eksāmenu izvēlas, lai iegūtu apliecinājumu par valsts valodas zināšanām, kas ir nepieciešams, lai iekļautos darba tirgū.

Skolēniem, kuri vēlas kārtot šo eksāmenu, rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Savukārt tiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot eksāmenu noteiktajā laikā, tas notiks 2. jūlijā. Šie skolēni apliecību par pamatizglītību iegūs pēc centralizētā eksāmena sertifikāta saņemšanas.

Pēc pamatizglītības apliecības iegūšanas skolēns izvēlēsies izglītības iestādi, kurā mācības turpināt. Tā varbūt kāda no pilsētas vidusskolām un ģimnāzijām vai profesionālās izglītības iestādēm – Jelgavas Amatu vidusskola vai Jelgavas tehnikums. Uzņemšana vidusskolās un ģimnāzijās sāksies 15. jūnijā, bet uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 19. jūnijam. Arī profesionālajās izglītības iestādēs šajā laikā sāksies audzēkņu uzņemšana. Skolas šogad ir pārskatījušas uzņemšanas noteikumus, un ar tiem var iepazīties skolu mājaslapās. Atsevišķas izglītības iestādes arī 10. klasē audzēkņus šogad uzņems, vērtējot tikai skolēna vidējo atzīmi, bet ir skolas, kuras noteikušas papildu uzņemšanas prasības.

Ja pēc pirmā uzņemšanas posma konkrētā izglītības programmā vēl būs brīvas vietas, uzņemšana turpināsies arī jūlijā.

12. klasēs – trīs obligātie eksāmeni

Šogad obligāti eksāmeni būs jākārto tikai 12. klases beidzējiem, taču arī šajā gadījumā mācību gada noslēgums un eksāmenu norise, ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, ir būtiski mainīta.

12. klašu skolēniem mācību gads noslēgsies 15. maijā, bet eksāmenu sesija sāksies 2. jūnijā ar angļu valodas eksāmenu. Savukārt laiks no 18. maija līdz eksāmeniem būs paredzēts konsultācijām. “Konsultācijas šogad tiks organizētas trīs dažādos veidos – skolēniem būs iespēja tās saņemt attālināti, taču būs paredzētas arī konsultācijas klātienē skolās, kas notiks vai nu individuāli, vai nelielās grupās, lai ievērotu visus drošības pasākumus,” stāsta G.Auza.

Jau šobrīd skolas gatavojas tam, lai gan klātienes konsultāciju, gan eksāmenu laikā tiktu ievērotas visstingrākās drošības prasības. Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās būs šādas: eksāmenu ilgums būs līdz trim astronomiskajām stundām; būs samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi; svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas; eksāmeniem nav paredzēti starpbrīži. Tāpat skolēniem jāņem vērā, ka eksāmenu laikā, iespējams, būs jālieto sejas maska – individuālos aizsardzības līdzekļus nodrošinās valsts. Eksāmenu norises vietā būs jānodrošina divu metru attālums starp skolēniem, dezinfekcijas līdzekļi, atbilstoša ventilācija telpās un citas prasības.

“Katra skola šobrīd tam ļoti nopietni gatavojas, sākot ar to, kā organizēt skolēnu plūsmu, jauniešiem ierodoties izglītības iestādē. Tāpat, ierodoties uz eksāmenu, skolas medicīnas personāls novērtēs katra bērna veselības stāvokli. Tie ir tikai šobrīd zināmie epidemiologu norādījumi, kas līdz konsultāciju un eksāmenu laikam vēl var tikt papildināti,” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja.

12. klases beidzējiem, lai iegūtu vidējās izglītības atestātu, atšķirībā no citiem gadiem šogad obligāti jākārto trīs, nevis četri centralizētie eksāmeni – matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā. Taču skolēni var kārtot arī izvēles eksāmenus. “Pieļauju, ka daļa kārtos tikai obligātos eksāmenus, taču tie absolventi, kuri mērķtiecīgi vēlas iestāties konkrētā studiju programmā, noteikti kārtos arī izvēles eksāmenus, kuru rezultāts ir būtisks, lai konkurētu iestājpārbaudījumos augstskolā,” saka G.Auza.

Eksāmenu laiks turpināsies līdz 7. jūlijam, kad tas noslēgsies ar eksāmenu informātikā, taču no 9. līdz 30. jūlijam noteikti valsts pārbaudījumu papildtermiņi. Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti no 24. jūlija.

“Šogad arī augstākās izglītības iestādes ir pielāgojušās un uzņemšana studijām sāksies vēlāk – līdz ar brīdi, kad 12. klases absolventi būs saņēmuši atestātu,” uzsver G.Auza.

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē