Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi viaa.gov.lv/karjerasnedela un facebook.com/TavaiKarjeraitwitter/TavaiKarjerai. “Karjeras nedēļa” tiek īstenota VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.