24.1 °C, 3.5 m/s, 50.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiKlientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu
Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu
10/07/2012

Līdz 31.jūlijam ir iespēja pieteikties Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursam Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces un Jaunpils novados, kurā aicināti piedalīties ikviens – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces un Jaunpils novados, kurā aicināti piedalīties ikviens – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.

Projektu konkursa mērķis – realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:
– projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija;
– projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
– projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
– projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
– projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai – līdz 400 LVL.

Informācija par Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem to aizpildīšanai : www.hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 31.jūlijs

Projekti jāiesniedz personīgi Hipotēku bankas filiālē/norēķinu grupā vai sūtot pa pastu:
Hipotēku banka, Bauskas filiāle: Pionieru iela 1, Bauska, LV 3901;
Hipotēku banka, Jelgavas norēķinu grupa: Lielā iela 12, Jelgava, LV 3001;
Hipotēku banka, Dobeles norēķinu grupa: Brīvības iela 14, Dobele, LV 3701

Informāciju sagatavoja
Klientu klubs „Mēs paši”