18.4 °C, 5.6 m/s, 95.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaKonkurss „Mani lieliskie vecvecāki”
Konkurss „Mani lieliskie vecvecāki”
07/03/2019

Jelgavas pilsēta organizē konkursu “Mani lieliskie vecvecāki”, lai sekmētu starppaaudžu dialogu un stiprinātu ģimenes saiknes, veicinātu sabiedrības cieņu pret vecāko paaudzi, celtu godā vecvecāku viedumu, pieredzi un prasmes.

Konkursa mērķis ir popularizēt vecvecāku bagāto dzīves pieredzi, nozīmīgas iemaņas un interesantas prasmes, ar ko viņi paši var lepoties un nodot tās nākamajām paaudzēm. Tai skaitā popularizēt sasniegumus dažādās profesijās, sportā, mūzikā, mākslā, mājsaimniecībā u.c., un sekmēt ģimenes tradicionālo vērtību un tradīciju saglabāšanos. Nostiprināt vecmāmiņu un vectētiņu lomu, celt to godā katrā ģimenē, ieaudzināt atbildības un cieņas sajūtu jaunai paaudzei, kā arī motivēt viņus tiekties pēc sasniegumiem un kļūt vēl labākiem.

Konkursam vecvecākus (vecmāmiņas, vectētiņus, vecvecmāmiņas, vecvectētiņus) piesaka mazbērni vai mazmazbērni (vecumā no 4 līdz 14 gadiem), ar nosacījumu, ka vismaz viens – konkursants VAI konkursanta pieteicējs – ir Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Lai pieteiktu vecvecāku konkursam, ir jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums ar pielikumiem, raksturojot savu vecvecāku, jāpastāsta, ar ko viņš ir īpašs un kāpēc tieši jūsu vecmāmiņa un/vai vectētiņš ir paši labākie.

Pieteikumu jāiesniedz līdz 30.aprīlim:

– personiski Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Skolotāju iela 8, Jelgava);

– pa pastu, kā saņēmēju norādot Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001 (uz aploksnes norādīt konkursam „Mani lieliskie vecvecāki”), pasta zīmoga datums ne vēlāk kā 30.04.2019.;

– pa e-pastu uz adresi: zanna.novasa@dome.jelgava.lv.

Konkursa noslēguma pasākums notiks 15.maijā pulksten 15 Sabiedrības integrācijas pārvaldē.

Papildinformāciju par konkursu var iegūt, zvanot pa tālruni – 63005467.

 

Organizatori informē, ka pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti, filmēti un šis materiāls var tikt izmantots pēc Sabiedrības integrācijas pārvaldes ieskatiem. Ar savu pieteikumu konkursam, dalībnieks un pieteicējs apliecina, ka ir iepazinušies ar konkursa “Mani lieliskie vecvecāki” Nolikumu un piekrīt konkursa nosacījumiem.