24.3 °C, 1.6 m/s, 72.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaLai attīstītu uzņēmējdarbību, sakārtota infrastruktūra Prohorova, Neretas un Garozas ielā
Lai attīstītu uzņēmējdarbību, sakārtota infrastruktūra Prohorova, Neretas un Garozas ielā
11/09/2020

Noslēgušies teju divus gadus ilgušie būvdarbi Prohorova, Neretas un Garozas ielā, sakārtojot degradēto teritoriju depo mikrorajonā. Tur izbūvēta jauna infrastruktūra, izveidojot industriālo zonu, lai kāpinātu uzņēmējdarbības potenciālu šajā pilsētas rajonā. Visās ielās ir nomainītas komunikācijas, atjaunots ielu segums, palielinot brauktuves nestspēju, domājot par iedzīvotāju drošību, modernizēts apgaismojums un uzstādītas novērošanas kameras. Būtiski, ka pašvaldība radusi iespēju sakārtot arī tās depo rajona ielas, kas būvdarbu gaitā kalpoja kā apbraucamie ceļi. Plānots, ka būvdarbi šajās ielās sāksies jau šomēnes.  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” projektu vadītāja Inga Bernāne skaidro, ka Prohorova ielas industriālā rajona sakārtošana ir iekļauta Jelgavas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. gadam, tās investīciju plānā un ir būtisks ieguldījums pilsētas izaugsmē. Galvenais projekta mērķis bija sakārtot degradēto teritoriju un atgriezt to saimnieciskajā apritē. Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru, lai pilsētā ienāktu uzņēmēji, radītu jaunas darba vietas un ieguldītu privātās investīcijas, un tas īstenots, pašvaldībai realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā”.

Būvdarbi šajā rajonā sākti 2018. gada decembrī, un tos veica AS “A.C.B.”. Pagājušajā gadā prioritāte bija pazemes komunikāciju sakārtošana, izbūvējot un atjaunojot ūdensvadu, kanalizācijas sistēmu, elektrotīklus, gāzesvadu un sakaru tīklus. Nelielā Prohorova ielas posmā arī pārbūvēta siltumtrase. Bet šogad visās trīs ielās sakārtotas brauktuves – ieklāts asfalts 540 metru garajā Neretas ielā, ap 1300 metru garajā Prohorova ielā un ap 1000 metru garā Garozas ielas posmā, izbūvēti gājēju un velosipēdistu ceļi, uzstādītas drošības barjeras, jaunas ceļa zīmes, izveidotas atpūtas zonas, sakārtotas pieturvietas, kā arī labiekārtota apkārtne. Garozas, Prohorova un Neretas ielā kopumā iestādīts 71 sarkanais ozols un 1511 irbeņlapu fizokarpi.

Jāpiebilst, ka jau šobrīd šajā rajonā darbojas Lielupes industriālais parks, kas atrodas bijušā būvmateriālu kombināta teritorijā Neretas ielā 1 un aizņem 20 hektāru platību. Tajā pašlaik strādā vairāk nekā desmit dažāda profila ražošanas uzņēmumu. Domājot par tālāko industriālās zonas attīstību, kas varētu veicināt uzņēmējdarbības attīstību šajā pilsētas mikrorajonā, gar Lielupes krasta līniju 135 metru garumā tiek nostiprināts upes krasts un izbūvēts 10 650 kvadrātmetru plašs cietā seguma laukums. “Lielupes krasta nostiprinājums nepieciešams teritorijas pasargāšanai no applūšanas, bet cietā seguma laukumu plānots izmantot kā materiālu novietni. Taču atkarībā no nepieciešamības tas varētu tikt izmantots arī kā auto stāvlaukums. Tā ir pašvaldības zeme, un sakārtoto teritoriju pēc darbu pabeigšanas plānots iznomāt,” skaidro Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vecākā projektu speciāliste Daina Traidase.

Krasta stiprināšanas darbiem un laukuma izbūvei jābūt pabeigtai līdz 17. oktobrim. Šo inženierbūvi Lielupes krastā ceļ SIA “Baltijas būve”. Jāpiebilst, ka, turpinot infrastruktūras attīstību šajā pilsētas mikrorajonā, iecerēts izbūvēt arī Rubeņu ceļa pagarinājumu, kas vedīs cauri Lielupes industriālajam parkam, savienojot Garozas ielu un Neretas ielu. Šis ceļš būs ļoti nozīmīgs, jo atslogos pilsētas ielas no kravas transporta. D.Traidase norāda, ka tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par Rubeņu ceļa turpinājuma būvniecību. Veiksmīgas iepirkuma procedūras rezultātā un labvēlīgu laikapstākļu gadījumā darbi ar komunikāciju izbūvi tur varētu sākties vēl šogad.

Neretas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūves darbi notika īstenojot projektu Nr.5.6.2.0/18/I/011 “Tehniskā infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārta. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 10 140 982,50 eiro, no tām 7 516 974,00 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 512 893,51 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2 111 114,99 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, tostarp neattiecināmās izmaksas – 572 434,44 eiro.

“Būvniecības darbi Prohorova, Neretas un Garozas ielā ir noslēgušies, taču, izvērtējot apkārtējo ielu seguma stāvokli, Jelgavas pašvaldība nolēmusi papildus sakārtot arī tās ielas, kas būvdarbu gaitā tika izmantotas kā apbraucamie ceļi, tādējādi būtiski pasliktinot to seguma kvalitāti. Segumā izveidojušies iesēdumi un bedres, tāpēc nepieciešams risinājums. Plānots, ka būvdarbi šajās ielās varēs sākties jau šomēnes,” stāsta I.Bernāne, skaidrojot, ka ielu pamatne tiks papildināta ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu, lai likvidētu bedres, kā arī tiks noregulēts aku vāku augstums, no apauguma attīrīti grāvji, lai nodrošinātu normālu lietusūdens novadīšanu. Brauktuves segums tiks atjaunots Līču ielas posmā no Prohorova ielas līdz Upes ielai, Emburgas ielas visā garumā, Birzes ielā no Emburgas ielas līdz Neretas ielai, Cepļu ielā, Apšu ielā un Upes ielā. Būvdarbu gaitā iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Būtiskas pārmaiņas piedzīvojusi 540 metru garā Neretas iela – tur ieklāts jauns asfalta segums, nobruģēta ietve, kas ir apvienots gājēju un velosipēdistu ceļš. Veidojot jaunus objektus, tiek domāts arī par vides pieejamību. Neretas ielā, tāpat kā Garozas un Prohorova ielā, ietvē iestrādāta vadlīnija cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Neretas ielas posmā no Upes ielas līdz Prohorova ielai izbūvēta arī jauna apgaismojuma sistēma, uzstādot 22 apgaismes stabus un tikpat LED gaismekļu, kas ir spožāki, bet ekonomiskāki. Savukārt ielas malās iestādīti 17 sarkanie ozoli un 678 irbeņlapu fizokarpu krūmi.

Uzlabojot infrastruktūru depo rajonā, sakārtota 1300 metru garā Prohorova iela. Turklāt, domājot par infrastruktūras attīstību, kas varētu veicināt uzņēmējdarbību, Prohorova ielai izveidots pagarinājums – 200 metri. Ielā sakārtotas un izbūvētas pazemes komunikācijas, kanalizācijas sistēma, elektrotīkli, jaunajā ielas posmā arī nodrošināts gāzesvads. Tāpat visas ielas garumā uzstādīti 40 jauni apgaismes stabi un LED gaismekļi, izveidots vienotais gājēju un velosipēdistu ceļš, iestādīti 47 ozoli un 738 irbeņlapu izokarpi.

Projekta gaitā sakārtots arī aptuveni kilometru garais Garozas ielas posms no Prohorova ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, atjaunojot arī ūdensvada un kanalizācijas tīklus, bet posmā no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam no jauna izbūvēts arī gāzesvads. Garozas ielas viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir gājēju un velosipēdistu ietve gar privātmājām, kādas tur nekad nav bijis. Sakārtotas arī iebrauktuves uz katru privātmāju, izbūvējot jaunas caurtekas un nostiprinot to galus. Kilometru garajā ielas posmā nomainīti 47 apgaismes balsti, uzstādīts 21 jauns LED gaismeklis un 26 iepriekš jau izmantoti.

Jelgava ir vieda pilsēta, un, attīstot infrastruktūru, vienmēr tiek domāts par iedzīvotāju drošību. Prohorova, Garozas un Neretas ielas rajonā tagad ir 18 videonovērošanas kameras, kas pieslēgtas pilsētas videonovērošanas sistēmai.

Līdz ar industriālās teritorijas attīstību prognozējot satiksmes intensitātes pieaugumu, paplašināts Prohorova ielas posms no Garozas ielas līdz Neretas ielai – tur izbūvēta trešā braukšanas josla virzienā no Neretas uz Garozas ielu. Pārējā Prohorova ielas posmā būs divas joslas – pa vienai katrā virzienā. Izbūvētas arī izgaismotas gājēju pārejas. Trijās no tām – Prohorova un Neretas ielas krustojumā, Garozas ielā un Prohorova ielā – iestrādāti sensori, kas reaģē uz cilvēka tuvošanos un ar gaismas signālu virs ceļa zīmes “Gājēju pāreja” par to brīdina autovadītājus. Tāpat vairākās vietās uz ielas ierīkotas drošības saliņas, lai gājēji un velosipēdisti drošāk varētu šķērsot ielu.

Lai pasargātu teritoriju no applūšanas, Lielupes krasts jau nostiprināts 60 metru garā posmā Prohorova ielas galā, bet 135 metru garumā gar Lielupes industriālo parku darbi vēl turpinās.

Gar industriālo parku upes krastā šobrīd tiek būvēts arī vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru plašs cietā seguma laukums, kuru vēlāk varēs izmantot preču iekraušanai, novietošanai vai arī kā autotransporta stāvlaukumu. Pašvaldība šo teritoriju paredzējusi iznomāt.

Ielu rekonstrukcijas projekta gaitā sakārtotas arī autobusu pieturas: Prohorova ielā ir divas pieturas ar nojumi, savukārt Garozas ielā – divas pieturas ar nojumi un izveidotas divas pieturvietu platformas.

Svarīgi ir ne tikai sakārtot ielas un ietves, bet arī domāt par rekreācijas zonu iedzīvotājiem. Šim mērķim gan Neretas, gan Garozas, gan Prohorova ielā – kopā piecās vietās – ietves malā izveidotas atpūtas zonas, kādu līdz šim šajā rajonā nebija. Katrā ir velostatīvs, soliņš un atkritumu urna.

Ražošanas attīstības interesēs depo rajonā projekta gaitā izbūvēts aptuveni 200 metru garš Prohorova ielas pagarinājums, nodrošinot arī visas komunikācijas un gāzesvadu. Jaunizbūvētā Prohorova ielas posma galā ir plašs sabiedriskā transporta apgriešanās laukums un autobusu pieturas platforma ar nojumi. Tiesa, šobrīd tas vēl netiek izmantots, un, visticamāk, tikai nākamgad 6. un 9. pilsētas maršruta autobusu galapunkta pietura “Depo” tiks pārcelta uz jauno vietu. “Tiklīdz objekts tiks nodots ekspluatācijā, iesniegsim visus mērījumus un datus “Google map”, lai iezīmē izmaiņas. Kad tās būs veiktas, varēsim pagarināt maršrutu. Šobrīd vēl darbojas vecā kārtība un pietura netiks mainīta,” skaidro SIA “Jelgavas autobusu parks” Pārvadājumu nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš.

Turpinot infrastruktūras attīstību šajā rajonā, iecerēts izbūvēt arī Rubeņu ceļa pagarinājumu, kas vedīs cauri Lielupes industriālajam parkam, savienojot Garozas un Neretas ielu. Tas ļaus daļu kravas transporta novirzīt pa šo ielas posmu, mazinot satiksmes intensitāti Prohorova un Neretas ielā. Pašvaldība plāno jau tuvākajā laikā izsludināt iepirkumu par būvdarbu veikšanu, bet transports šo ceļu varēs izmantot nākamgad.

Domājot par drošību dzelzceļa tuvumā, Prohorova ielā pie dzelzceļa pārbrauktuvēm izveidoti slēdzami aizsargbarjeru labirinti, kas bremzē gājēju un velosipēdistu kustību.

Lai iedzīvotājiem drošāka pārvietošanās no sabiedriskā transporta pieturas pāri dzelzceļa sliedēm, jauna ietve ir arī Garozas ielas posmā no Alkšņu ielas un Rubeņu ceļa krustojuma līdz dzelzceļa sliedēm.

Neretas ielas galā 3,5 metru dziļumā izbūvētas modernas lietusūdens attīrīšanas iekārtas, uz kurām tiek novadīts lietusūdens no visas apkārtējās teritorijas. Attīrīšanas iekārtu caurplūde ir 767 litri sekundē. To darbība tiek kontrolēta attālināti, un, tiklīdz fiksēs kādus darbības traucējumus, par to tiks dots signāls Pašvaldības operatīvās informācijas centram.

Šis ir viens no pilsētas industriālajiem rajoniem, kurā ir ievērojama smagā transporta intensitāte, līdz ar to mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Lai pievērstu autovadītāju uzmanību gājējiem un velosipēdistiem, Prohorova un Neretas ielas iebrauktuvēs ieklāts īpašs segums sarkanā krāsā.

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē