20.9 °C, 1.4 m/s, 90.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLatvijas skolu jaunieši Jelgavā debatēs par Latvijas iedzīvotāju došanos darbā uz ārzemēm
Latvijas skolu jaunieši Jelgavā debatēs par Latvijas iedzīvotāju došanos darbā uz ārzemēm
20/04/2006

Debašu turnīrā plānojušas piedalīties 36 Latvijas skolu 60 jauniešu komandas (katrā komandā ir 3 cilvēki) no Jelgavas, Rīgas, Daugavpils, Cēsīm, Valmieras, Ventspils, Liepājas, Jēkabpils, Krāslavas, Rudzātiem, Bebrenes, Līvāniem, Vecpiebalgas, Druvas, Talsiem, Vecumniekiem, Skaistkalnes, Bauskas, Iecavas.

Tēma par Latvijas iedzīvotāju došanos darbā uz ārzemēm tika izvēlēta, lai veicinātu jauniešus izvērtēt šī procesa plusus un mīnusus un iespējamās sekas, ko tas varētu atstāt uz valsts attīstību, saka projekta “Piedalies!2” vadītāja Inese Upmale.

Lai veidotu jauno debatētāju paaudzi, 2005.gada decembrī noslēdzās Jelgavas pašvaldības organizētā apmācību programma vidusskolniekiem “Mācies debatēt – paust savu viedokli un uzklausīt citus!”. Semināru mērķis bija iepazīstināt 10. – 12. klašu skolēnus ar debatēm, ieinteresēt un apmācīt viņus šajā izglītojoši intelektuālajā spēlē, kā arī sagatavot pedagogus, lai viņi turpinātu strādāt ar skolēniem – debatētājiem. Apmācību programmu vadīja S/O „Debašu centrs” Zemgales reģiona koordinators Vilnis Auzāns. Noslēdzot apmācības, tika rīkots Zemgales novada debašu turnīrs par tēmu “Jelgava ir/nav jauniešiem labvēlīga pilsēta”.

Debates ir intelektuāla spēle, ar kuras palīdzību jaunieši attīsta spējas un prasmes katru lietu izpētīt gan apstiprinošā, gan noliedzošā skatījumā, argumentēt un paust savu viedokli, uzklausīt citus, uzstāties ar runu auditorijas priekšā, vākt materiālus un faktus, strādāt komandā, neapjukt saskaroties ar pārmaiņām.

Projekta „Piedalies! 2” vispārējais mērķis ir sekmēt multikulturālas, saliedētas un informētas sabiedrības attīstību Jelgavas pilsētā. Projekta „Piedalies! 2” ietvaros risinās vēl sekojošas aktivitātes: vecāku skola, semināru cikls Jelgavas pašdarbības kolektīvu vadītājiem, Jelgavas mazākumtautību pašdarbības kolektīvu materiāltehniskās bāzes uzlabošana, labdarības koncertu tūre, audio tūres izveide Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, radošās laboratorijas un integrācijas nedēļa.
Projekts „Piedalies! 2”, kas ir turpinājums projektam „Piedalies!”, tiek finansēts no Eiropas Savienības, Latvijas valsts budžeta un Jelgavas domes līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas ir 71052 eiro.

Informāciju sagatavoja Marta Romanova, Jelgavas Pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora speciāliste

DIENAS KĀRTĪBA

Sestdiena, 22.aprīlis

8.15 – 9.00 brokastis
9.00 – 9.10 atklāšana, Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzruna
9.10 – 10.30 1.RIŅĶIS
10.30 – 12.00 2.RIŅĶIS
12.00 – 12.30 pusdienas
12.30 – 14.00 3.RIŅĶIS
14.00 – 14.30 garais starpbrīdis (skolas zālē) (runas, dāvanas)
14.30 – 16.00 ½ fināls
16.00 – 16.30 launags
16.30 – 17.45 FINĀLS
17.45 – 18.00 Apbalvošana, turnīra noslēgums