26.3 °C, 0.4 m/s, 46.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLauksaimnieki aicināti apmeklēt seminārus par invazīvajām sugām
Lauksaimnieki aicināti apmeklēt seminārus par invazīvajām sugām
11/07/2013

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Šauļu Universitāti uzsāk jauna projekta īstenošanu „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai/ „Teamwork””, kas notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.- 2013. ietvaros. Projekta laikā notiks bezmaksas sabiedrības apmācības par nevēlamo sugu ļauno ietekmi un apkarošanu, uz kurām īpaši aicināti lauksaimnieki.

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Šauļu Universitāti uzsāk jauna projekta īstenošanu „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai/” Teamwork””, kas notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.- 2013. ietvaros. Projekta laikā notiks bezmaksas sabiedrības apmācības par nevēlamo sugu ļauno ietekmi un apkarošanu, uz kurām īpaši aicināti lauksaimnieki.
 
„Teamwork” projekta mērķis ir  nodrošināt nepieciešamo informācijas daudzumu par invāzijas radītajām vides problēmām, veicināt sabiedrības, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī zinātnieku pārrobežu sadarbību attiecībā uz invazīvo sugu monitoringu, uzraudzību un pasākumiem, kas spētu novērst to izplatību ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai klimata izmaiņu apstākļos.
 
Invazīvās sugas ir tās, kas, nonākot jaunā biotopā, kļuvušas dominantas vai agresīvas, un izspiež vietējās sugas, pārveidojot dabiskos biotopus. Invazīvajām sugām ir negatīva ietekme uz reģionālo ilgtspējību un attīstību – būtiski mainās bioloģiskā daudzveidība, tiek samazināta lauksaimniecības un meža zemes vērtība, upes tiek piesārņotas ar biogēnām vielām, palielinās iespējamība cilvēku un dzīvnieku slimību izplatībai.
 
Projekta laikā norisināsies dažādas aktivitātes, semināri un apmācības invazīvo sugu atpazīšanā, konstatēšanā, monitoringā un vides izglītībā, kuru laikā tiks sniegta iespēja iegūt zināšanas arī lauksaimniekiem un brīvprātīgajiem interesentiem šajās jomās.
 
Projekta „Teamwork” teritorija ietver daļu Lielupes (Roķišķu, Kupišķu, Biržu, Pasvales, Panevēžas, Radvilišķu, Pakrojas, Jonišķu, Šauļu, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles teritorijas) un Daugavas upju baseinus (Zarasu, Ignalinas, Balvu, Ludzas, Krāslavas, Rēzeknes, Daugavpils, Preiļu, Jēkabpils teritorijas) pierobežas apgabalos.
 
Projekta realizācijai paredzēti 18 mēneši un plānotās aktivitātes tiks īstenotas līdz 2014. gada decembrim.
 
Projekta īstenotāji aicina piedalīties sabiedrību projektā un notiekošajās aktivitātes. Sekojiet līdzi informācijai par projekta gaitu, norisi un gaidāmajām aktivitātēm Daugavpils Universitātes mājaslapā – http://du.lv/lv/projekti/es_programmu_projekti/latlit/teamwork
 
Projekta kontaktpersonas:
Ingrida Šaulienė (Vadošais partneris)
Šauļu Universitāte, , tel: +370 41 595862
Irīna Vorobjova 
Daugavpils Universitāte, i, tel: +371 26512175

 
Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Daugavpils Universitāte un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.