-4.9 °C, 4.9 m/s, 83.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLemj par domes priekšsēdētāja amatalgu un piedalīšanos projektos
Lemj par domes priekšsēdētāja amatalgu un piedalīšanos projektos
22/01/2009

Foto: Ivars Veiliņš

Ceturtdien, 22.janvārī Jelgavas domes deputāti lēma par Jelgavas domes priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu un par dalību vairākos projektos.

Jelgavas dome nolēma ar 2009. gada 1.februāri noteikt domes priekšsēdētāja mēneša atalgojumu 71,83 procentus no domes normatīvajos aktos noteiktā 14 minimālo mēnešalgu apmēra. Domes priekšsēdētāja amatalga būs 1810 lati pirms nodokļu nomaksas Nepieciešamību pārskatīt priekšsēdētāja atalgojumu noteica Jelgavas pilsētas 2009. gada budžeta samazinājums par 20 procentiem un pagājušā gada nogalē pieņemtais likums par atalgojumu valsts un pašvaldības iestādēs strādājošajiem, kas paredz darbinieku atalgojuma samazinājumu par 15 procentiem. Samazinot domes priekšsēdētāja algu, atalgojums samazināsies arī pārējiem pašvaldības iestādēs strādājošajiem, jo viņu algas ir procentuāli piesaistītas domes priekšsēdētāja algai. Lai sabalansētu pilsētas budžetu, pašvaldības administrācijas darbinieku kopējais algu fonds būs mazāks apmēram par piektdaļu.

Deputāti atbalstīja lēmumu par projekta „Kvalitatīvas dzīves vides veidošana pilsētas depresīvajos daudzstāvu dzīvojamo māju rajonos” iesniegšanu Latvijas Vides aizsardzības fondam. Projekta kopējās izmaksas ir 22 800 latu. Projekts paredz iekārtojot aktīvās atpūtas laukumu bērniem un pusaudžiem vienā no RAF dzīvojamajā masīva daudzdzīvokļu namu pagalmiem. 20 tūkstošus latu projektam vides jomā Jelgavas pašvaldība ieguva saņemot Vides ministrijas balvu „Ābols 2008”, savukārt pašvaldības līdzfinansējumu 2800 latu apmērā plānots piešķirt no Jelgavas pašvaldības dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.

Vēl Jelgavas pašvaldība iesniegs projekta „Lielupes gultnes tīrīšana un Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai atjaunošana” pieteikumu atbalsta saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk kā 1 miljons 600 tūkstoši latu (ar PVN).

Jelgavas domes deputāti atbalstīja Jelgavas pašvaldības lēmumu piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu konkursā. Jelgavas pašvaldība iesniegs projektu, kas paredz sakārtot ielas, kas atrodas pie Jelgavas 4.vidusskolas un Zemgales Olimpiskā centra – Strazdu ielu (no Kronvalda ielas līdz Akmeņu ielai), Akmeņu ielu (no Imantas ielas līdz Brīvības bulvārim), Lāčplēša ielu (no Kronvalda ielas līdz Brīvības bulvārim), Kronvalda un Imantas ielas. Paredzēts uzlabot esošos ielu parametrus un satiksmes organizāciju, izveidot gājēju ietves, veloceliņus, apgaismojumu un automašīnu stāvvietas. Iecerēta arī veco komunikāciju rekonstrukcija vai jaunu izbūve. Plānots, ka minēto ielu rekonstrukciju tiks pabeigta 2009.gada rudenī. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 3 075 000 latu (ar PVN), tai skaitā ERAF līdzfinansējums 85 % apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 461 250 latu (t.sk. plānotā valsts budžeta dotācija 138 375 latu).

Jelgavas pašvaldība iesniegs ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” projektu konkursā projekta iesniegumu “Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā”, kura kopējās izmaksas ir 6 940 351 latu (ar PVN), t.sk. ERAF līdzfinansējums 4 471 543,46 latu un pašvaldības līdzfinansējums 2 468 807,54 latu, kurā iekļauta arī plānotā valsts budžeta dotācijas summa).
Projekta mērķis ir komfortabla un droša satiksme Dobeles šosejas posmā no Atmodas ielas līdz 5.līnijai, nodrošinot pilsētu šķērsojošās maģistrāles Rīgas iela – Lielā iela – Dobeles šoseja vienādu brauktuvju joslu skaitu un platumu. Minētajā posmā paredzēts izveidot četru joslu brauktuvi, izveidot gājēju ietves un veloceliņus, rekonstruējot ārējo apgaismojumu, rekonstruējot un izbūvēt inženierkomunikācijas, uzstādot jaunas sabiedriskā transporta pieturas vietas. Plānotais projekta realizācijas laiks 2010. – 2012.gads.

Jelgavas pašvaldība iesniegs Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā projektu „Jelgavas 4. vidusskolas piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”, kura kopējās izmaksas ir 98 392 latu ar PVN, t.sk. ERAF līdzfinansējums 83 633 latu, pašvaldības līdzfinansējums 14 759 latu, kurā iekļauta arī plānotā valsts budžeta dotācijas summa.
„Pēc projekta realizācijas Jelgavas 4.vidusskola būs vienīgā skola pilsētā, kas pilnībā nodrošinās vides pieejamību bērniem ar kustību traucējumiem,” atzina Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs.

Jelgavas domes deputāti pieņēma lēmumu, kas paredz atbrīvot no līdzmaksājuma Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkņus, kuru ģimenes ir deklarētas Jelgavā un kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.


Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Preses sekretāre
Tel. 63005558, 28821112