-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLemj par pabalstiem un Amatniecības vidusskolas pārņemšanu
Lemj par pabalstiem un Amatniecības vidusskolas pārņemšanu
23/02/2012

Ceturtdien, 23. februārī, Jelgavas pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums par Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra „Jelgavas Amatniecības vidusskola” pārņemšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas. Deputāti arī lēma par vairāku sociālo pabalstu pieņemšanas kārtību.

Foto: Ivars Veiliņš

Ceturtdien, 23. februārī, Jelgavas pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums par Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra „Jelgavas Amatniecības vidusskola” pārņemšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM). Deputāti arī lēma par vairāku sociālo pabalstu pieņemšanas kārtību.

Jelgavas pilsētas domes deputāti sēdē pieņēma IZM izteikto piedāvājumu no 2012. gada 1. septembra pārņemt Jelgavas Amatniecības vidusskolu, nodrošinot turpmāko profesionālās izglītības programmu īstenošanu. Mācību iestādes pārņemšana ļaus pašvaldībai veidot vienotu profesionālās izglītības sistēmu pilsētā atbilstoši tirgus prasībām, sekmēs skolas attīstību, realizējot ERAF projektus, piesaistot finansējumu un nodrošinot kvalificētu speciālistu atbalstu attīstības projektu īstenošanā.

Jelgavas Amatniecības vidusskola ir lielākā profesionālās izglītības iestāde Zemgales reģionā. Tāpēc 2010.gadā tika izstrādāta Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetenču centra attīstības un investīciju stratēģija laika periodam no 2010. – 2015.gadam, kurā saskaņā ar izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm tika noteikta Amatniecības vidusskolas attīstība – izveidot Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centru. Centra plānotās prioritārās kompetences ir mašīnbūve un metālapstrāde; pārtikas produktu ražošana; būvniecība un civilā celtniecība; kokapstrādes tehnoloģijas; mašīnzinības; informācijas tehnoloģijas.

Jelgavas pilsētas dome pieņēmusi vairākus grozījumus Jelgavas pilsētas saistošajos noteikumos par sociālo pabalstu piešķiršanu.

No 2012. gada 1. janvāra Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir vienreizējo pabalstu 50 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst trīs vai vairāk bērnu, pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu 2000 latu apmērā. Tiesības saņemt piedzimšanas pabalstu ir vienam no vecākiem (aizbildņiem), ja bērns ir deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Piedzimšanas pabalsta saņemšanai vecāks vai aizbildnis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē vai Jelgavas pilsētas domes Informācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu, klāt pievienojot bērnu dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnību). Piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts par bērniem, kuri dzimuši no 2012. gada 1. janvāra un pieprasāmi 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Turpmāk ģimenes, kurās vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērnu, varēs saņemt atbalsta ģimenes vai atbalsta personas pakalpojumus. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu). Iesniegumam jāpievieno bērnu piedzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu. Sociālo lietu pārvalde izvērtē atbalsta ģimenes vai personas spējas un prasmes sniegt atbalsta pakalpojumu. Ģimenei ir tiesības saņemt pakalpojumu ne vairāk kā 40 stundas mēnesī. Samaksa atbalsta ģimenei vai personai tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, maksājot 1,20 latu par vienu stundu, bet ne vairāk kā 48 latus mēnesī.

Jelgavas pilsētas dome atbalstīja bērna uztura pabalsta palielināšanu audžuģimenēm. Turpmāk pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē palielināts uz 3 latiem dienā iepriekšējo 2,5 latu vietā.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektorā