23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaLemj par ziemeļu apvedceļa tilta būvniecību
Lemj par ziemeļu apvedceļa tilta būvniecību
06/05/2021

Jelgavas pilsētas dome aprīļa sēdē izskatīja sagatavoto lēmumprojektu, akceptējot ziemeļu apvedceļa tilta izbūvi pār Lielupi un Driksu. Pašvaldības iecerei pozitīvu atzinumu jau devis Vides pārraudzības valsts birojs un Ministru kabinets.

Pagājušajā gadā pilsētā tika rekonstruēta Loka maģistrāle kā būtisks solis pilsētas tālākajai attīstībai, izbūvējot iecerēto ziemeļu apvedceļu, ko veidos Loka maģistrāle, perspektīvais tilts pāri Lielupei un Driksai un Atmodas iela. Tagad sperts nākamais solis, jo pašvaldība ir saņēmusi visus nepieciešamos saskaņojumus, lai varētu pieņemt lēmumu par jaunā tilta būvniecību.  

 

Ziemeļu apvedceļā paredzēta tilta izbūve pār Lielupi un Driksu, izveidojot pieslēgumus esošajām ielām. Tilts būs paredzēts autotransporta satiksmei, pa kuru atļauta arī gājēju un velosipēdistu pārvietošanās. Trases sākums būs Lapskalna un Atmodas ielas krustojumā, bet trases beigas – Kalnciema ceļa (autoceļš P99) un Loka maģistrāles krustojumā.

 

Tilta izbūves mērķis ir atrisināt būtiskas Jelgavas satiksmes organizācijas problēmas, kā arī radīt priekšnosacījumus, lai apkārtējā teritorijā varētu attīstīties uzņēmējdarbība. Tilta izbūve ir nozīmīga, domājot gan par bijušā lidlauka, gan citu industriālo teritoriju atdzīvināšanu, pilsētas centra atslogošanu no tranzīta transporta un arī veloceliņu tīkla attīstību. Pašreizējā Lielupes tilta kapacitāte ir 26 000 transportlīdzekļu diennaktī, bet jau šobrīd to diennaktī šķērso ap 40 000 transporta vienību. Tāpat, modelējot nākotnes perspektīvas, eksperti secinājuši, ka ik gadu transporta plūsma mūsu pilsētā pieaug vidēji par diviem procentiem.

 

Ministru kabinets 2019. gada 22. oktobrī izdeva rīkojumu “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – īstenošanu”, ar kuru atzīts, ka “Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētā darbība ir vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas, kā arī pilsētas ziemeļu daļas sociālās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai un tilta izbūve Jelgavā nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai”.

 

Savukārt Vides pārraudzības valsts birojs šā gada 15. janvārī izdeva atzinumu par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu paredzētajai darbībai. Atzinumā secināts, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība ir izsvērusi risinājumus un sagaidāmo ietekmi uz gaisa kvalitāti, trokšņu līmeni, ietekmi uz “Natura 2000” teritorijas dabas liegumu “Lielupes palienes pļavas”, kā arī uz bioloģisko daudzveidību un ainavu. Vides pārraudzības valsts birojs ir akceptējis tilta būvniecību, nosakot, ka to iespējams īstenot risinājumā, kas rada apjoma ziņā mazāko ietekmi uz dabas vērtībām.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums publicēts Jelgavas pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv. Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu publicēts ŠEIT.

 

Nākamais solis pēc aprīļa domes lēmuma būs tilta tehniskā projekta izstrāde.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē