21.3 °C, 1.8 m/s, 86.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaLīdz 1. jūnijam var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas pieslēguma izbūvei
Līdz 1. jūnijam var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas pieslēguma izbūvei
17/02/2021

Arī šogad jelgavniekiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma izbūvei ielās, kurās jau ir izbūvēti centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli, – šajā programmā pieejamais pašvaldības finansējums šogad ir 43 000 eiro. Iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var līdz 1. jūnijam (ieskaitot), informē SIA Jelgavas ūdens.

Kā to nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošie noteikumi “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, daudzdzīvokļu mājām ir pieejams atbalsts līdz 75 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3750 eiro, savukārt atbalsta apmērs vienģimenes mājai atkarīgs no tā, vai kanalizācijas izbūves darbi tiek veikti saskaņā ar apliecinājuma karti vai atvieglotu procedūru – ar pievada novietojuma plānu.

 

Ja privātmājai pieslēgumu būvē būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, pašvaldības līdzfinansējums veidos līdz 50 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000 eiro par pieslēguma izbūvi. Savukārt, ja darbus veiks pats īpašnieks vai būvkomersants saskaņā ar pievada novietojuma plānu, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (ieskaitot skatakas), bet nepārsniedzot 500 eiro par viena pieslēguma izbūvi.

 

Pieteikumu SIA “Jelgavas ūdens” var iesniegt līdz 1. jūnijam (ieskaitot) – pieteikuma veidlapa pieejama ziņas pielikumā un www.ju.lv, tālrunis informācijai – 63007119. Iesniedzot pieteikumu, jābūt izstrādātam pievadu novietojuma plānam vai apliecinājuma kartei, kā arī nedrīkst būt uzsākti kanalizācijas pievada izbūves darbi.

 

Šobrīd līdz ar ārkārtējo situāciju valstī SIA “Jelgavas ūdens” klientus klātienē neapkalpo. Pieteikumus var iesniegt:

  • atstājot pastkastītē pie uzņēmuma vārtiem (Ūdensvada iela 4, Jelgava);
  • nosūtot dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu jelgavas.udens@ju.lv;
  • nosūtot pa pastu uz adresi Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

 

Iesniegums ar apliecinājuma karti (Noteikumu 1.pielikums), Sākotnējais Apliecinājums.

 

Iesniegums ar inženiertīkla pievada novietojuma plānu (Noteikumu 2.pielikums), Sākotnējais Apliecinājums.

 

Apliecinājums par pieslēguma izbūvi (Noteikumu 3. pielikums).

 

Skaidrojums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai».

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē