17.5 °C, 2.6 m/s, 63.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaLīdz 28. jūnijam uzņēmēji aicināti pieteikties pašvaldības grantam līdz 10 000 eiro
Līdz 28. jūnijam uzņēmēji aicināti pieteikties pašvaldības grantam līdz 10 000 eiro
29/05/2024

No 29. maija līdz 28. jūnijam Jelgavas uzņēmēji aicināti pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam grantu programmā “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem”. Atbalsta programma dod iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai. Kopumā šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem šim mērķim piešķirti 50 000 eiro.

Konkursā var startēt tikai tie uzņēmēji, kuri savu saimniecisko darbību veic Jelgavā, kuriem uz pieteikuma iesniegšanas un vērtēšanas brīdi nav nodokļu parādu, tostarp nekustamā īpašuma nodokļa. Programmai nevar pieteikties divu pagājušo gadu pašvaldības granta saņēmēji. Vērtējot pretendentus, par katru nolikumā ietverto kritēriju pieteikuma iesniedzējs saņems punktus, kas summēsies: izpildot visus vērtēšanas kritērijus un iegūstot lielāko punktu skaitu un veiksmīgi prezentējot pieteikumu, uzņēmējam tiks piešķirts grants. Atbalsta programmas nolikums paredz, ka uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt Jelgavas komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir uzņēmējdarbības uzsācēji (reģistrēti Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā līdz trim gadiem) vai inovatīvu produktu vai pakalpojumu radītāji. Sava projekta realizācijai būs jānodrošina arī līdzfinansējums. Būtiski, lai uzņēmuma kapitāldaļas nepieder Jelgavas pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības iestādei, lai uzņēmējdarbība nav saistīta ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī jāņem vērā citi kritēriji.

Piešķirtos līdzekļus uzņēmējs varēs izmantot tikai pieteikumā norādīto mērķu īstenošanai, un tie būs jāapgūst 12 mēnešu laikā.

Jāuzsver, ka šogad atbalsta programmas nolikums papildināts ar nosacījumu, ka piešķirtais grants ir uzskatāms kā de minimis atbalsts, uz kuru attiecināmi Komisijas regulas Nr.2023/2831 noteikumi un ir saistoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”. Līdz ar to, iesniedzot pieteikumu, ir jāpievieno aizpildītas veidlapas izdruka ar identifikācijas numuru no de minimis atbalsta uzskaites sistēmas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.

De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar dienu, kad pieņemts lēmums par granta piešķiršanu.

Lai pieteiktos atbalsta programmai, jāaizpilda pieteikuma veidlapa, norādot pieprasīto informāciju un pievienojot nepieciešamos dokumentus. Veidlapa un programmas nolikums pieejams vietnē Jelgava.lv, sadaļā “Uzņēmējdarbība”, “Atbalsta programmas”, “Pašvaldības grantu programma” un zrkac.lv, sadaļā “Aktualitātes”.

Pieteikumu var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai pa pastu, nosūtot uz adresi Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, uz aploksnes norādot “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” (pasta zīmogs – 28. jūnijs).