15.1 °C, 1.2 m/s, 93.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaLīdz augusta beigām uzņēmēji var pieteikties pašvaldības grantam līdz 10 000 eiro
Līdz augusta beigām uzņēmēji var pieteikties pašvaldības grantam līdz 10 000 eiro
28/07/2020

No 28. jūlija līdz 31. augustam Jelgavas uzņēmējiem ir iespēja pieteikties pašvaldības grantu programmai “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem”. Atbalsta programma dos iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai. Kopumā šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šim mērķim piešķirti 100 000 eiro.

Jūlija domes sēdē deputāti apstiprināja uzņēmēju atbalsta programmas nolikumu, un piektdien domes apstiprinātā grantu piešķiršanas komisija, kuras sastāvā ir gan pašvaldības pārstāvji, gan uzņēmēji, noteica pieteikšanās termiņu atbalsta programmai. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem, kuri vēlas pretendēt uz pašvaldības atbalstu savas ieceres īstenošanai, programmai jāpiesakās līdz 31. augustam.

 

Aizpildītās pieteikuma veidlapas var iesniegt elektroniski pa e-pastu uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv (ar drošu elektronisko parakstu) vai sūtot pasta sūtījumā uz adresi: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, uz aploksnes norādot “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” (pasta zīmoga termiņš – 31. augusts). Papildu informācijai rakstīt pa e-pastu uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv vai zvanīt pa tālruni 28342419.

 

Atbalsta programmas nolikums paredz, ka uz neatmaksājamu pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri reģistrēti Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā un veic saimniecisko darbību Jelgavas pilsētā. Taču būtiski ir nosacījumi, ka pretendentam uz iesniegšanas un vērtēšanas brīdi nav nodokļu parādu; nav uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process; kapitāldaļas nepieder Jelgavas pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības iestādei; uzņēmējdarbība nav saistīta ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem.

 

Tāpat katram pretendentam sava projekta realizācijai būs jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 20 procentiem no pašvaldības piešķirtā atbalsta apmēra.

 

Pretendentu pieteikumus vērtēs grantu piešķiršanas komisija. Vērtēšanas procesā tiks ņemts vērā, vai granta pretendents ir uzņēmējdarbības uzsācējs (reģistrēts Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā pēdējo trīs gadu laikā); plāno attīstīt uzņēmējdarbību; ir inovatīvu produktu vai pakalpojumu radītājs. Tāpat tiks vērtēta motivācija veikt uzņēmējdarbību; pieteikuma argumentācija; kā grants veicinās uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspēju; tāme granta izlietojumam; granta pretendenta iesniegts kredītiestādes apliecinājums par spēju mērķi īstenot ar savu finansiālo līdzieguldījumu 20–30 procentu apmērā no pieteikumā norādītā granta apmēra; dokumenti, kas apstiprina pieteikumā minēto informāciju.

 

Granta saņēmējam mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas būs jānoslēdz līgums ar pašvaldību par granta saņemšanu, un pēc tam piešķirtais finansējums tiks ieskaitīts uzņēmēja kontā. Piešķirtos līdzekļus uzņēmējs varēs izmantot tikai pieteikumā norādīto mērķu īstenošanai, un tie būs jāapgūst 12 mēnešu laikā. Savukārt pēc projekta realizācijas sešu mēnešu laikā uzņēmējam būs jāiesniedz pašvaldībai granta izlietojuma atskaite. Gadījumā, ja pārskats par granta izlietojumu netiks iesniegts vai tiks konstatēts, ka grants nav izmantots atbilstoši mērķim, pašvaldība ir tiesīga pieprasīt no uzņēmēja tā atmaksu.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē