21.3 °C, 3.4 m/s, 65.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaLīdz nākamā gada beigām nepiemēros paaugstināto NĪN būvēm ar šobrīd Valsts zemes dienestā iesniegtu pieteikumu būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādei
Līdz nākamā gada beigām nepiemēros paaugstināto NĪN būvēm ar šobrīd Valsts zemes dienestā iesniegtu pieteikumu būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādei
29/09/2022

Septembra domes sēdē grozīti Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”. Grozījumi paredz, ka tām būvēm, par kurām līdz šā gada 1. oktobrim Valsts zemes dienestā (VZD) būs iesniegts pieteikums būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādei, paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) nākamgad nebūs jāmaksā.

Jau 2014. gadā pieņemtie Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka “būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; būves kadastrālās vērtības”.

 

Lai ēku nodotu ekspluatācijā vai pagarinātu būvatļauju un tādējādi objektam, kuram beidzas kopējais būvniecības termiņš, nepiemērotu paaugstināto NĪN, Būvvaldē jāiesniedz aktuālā ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, ko sagatavo VZD. Taču, iesniedzot pieteikumu VZD, iedzīvotājiem šobrīd ir ilgstoši jāgaida rindā uz būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādi, tāpēc ar grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēts, ka līdz 2023. gada 31. decembrim būvēm, kurām līdz šā gada 1. oktobrim VZD būs iesniegts pieteikums būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādei, paaugstinātais NĪN nākamgad nebūs jāmaksā.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē