-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLielajā ielā sāksies rekonstrukcijas darbi (papildināts)
Lielajā ielā sāksies rekonstrukcijas darbi (papildināts)
12/07/2012

Ceturtdien, 12.jūlijā, Jelgavas pilsētas pašvaldība Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana” ietvaros noslēgusi trīs līgumus par Lielās ielas rekonstrukciju posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai. Par būvdarbiem projektā pašvaldība slēguss līgumu ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „Igate””. Plānots, ka posmā no Čakstes bulvāra līdz Akadēmijas ielai rekonstrukcijas darbi sāksies nākamnedēļ un iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem tajā. 

Foto: Ivars Veiliņš

Ceturtdien, 12.jūlijā, Jelgavas pilsētas pašvaldība Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana” ietvaros noslēgusi trīs līgumus par Lielās ielas rekonstrukciju posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai. Par būvdarbiem projektā pašvaldība slēguss līgumu ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „Igate””. Plānots, ka posmā no Čakstes bulvāra līdz Akadēmijas ielai rekonstrukcijas darbi sāksies nākamnedēļ un iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem tajā.

SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” veiks ielas rekonstrukcijas būvdarbus par LVL 4 449 931.59  (bez PVN). Būvuzraudzība būs AS „Ceļu inženieri” pārziņā – līgums ar uzņēmumu būs noslēgts par LVL 39 120.00 (bez PVN). Savukārt autoruzraudzību veiks SIA „3C” par LVL 69 750.00 (bez PVN).
 
Jelgavas centrālās ielas rekonstruējamā posma garums ir gandrīz 1300 metri. Lielās ielas rekonstrukcija paredz pilnu ielas rekonstrukciju, saglabājot četras braukšanas joslas, brauktuves malās tiks izveidoti paplašinājumi autobusu pieturām un stāvlaukumi īslaicīgai automašīnu novietošanai, veloceliņš un gājēju ietves. Būvdarbu realizācijas gaitā paredzēta ielas apgaismojuma rekonstrukcija, ūdensvada rekonstrukcija no Dambja līdz Jura Mātera ielai, trīs lietus ūdens sūknētavu rekonstrukcija, kā arī tiks veikti labiekārtošanas darbi.
Būvdarbu gaitā tiks būtiski mainīti apstādījumi – esošo koku vietā tiks stādītas Holandes liepas, kļavas un pīlādži, kā arī veidoti jauni dekoratīvie stādījumi ielas malās. Paredzēts, ka luksoforu objektu darbība tiks modernizēta pilnībā nodrošinot to iekļaušanos Jelgavas pilsētā izveidotās Inteliģentās satiksmes vadības sistēmā.
 
Lielās ielas rekonstrukcija ir projekta „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana” daļa. Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu un kvalitatīvu apakšzemes un virszemes infrastruktūru Jelgavas pilsētas centrā, rekonstruējot trīs centra daļas ielas un labiekārtojot Driksas upes krastmalu, līdz ar to nodrošinot pilsētas centra kvalitatīvu sasniedzamību un efektīvu transporta plūsmas caurlaidību un veidojot pievilcīgu dzīves vidi.
Projektu realizācijas laiks ir trīs gadi (2011.- 2013.) paralēli ar Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas – LVL 16 207 982,00 (ar PVN) .
 

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē, t. 63005458