23.3 °C, 2.7 m/s, 54.3 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaLLU absolventiem visaugstākie nodarbinātības rādītāji
LLU absolventiem visaugstākie nodarbinātības rādītāji
16/06/2020

Kā liecina Centrālās Statistikas pārvaldes 2020. gada jūnijā publicētie dati, LLU absolventi biežāk kā citu Latvijas universitāšu beidzēji pēc studijām iegūst darba vietas un ir nodarbināti. Aptaujā par augstākās izglītības 2017. gada absolventu nodarbinātību gadu pēc studiju beigšanas LLU uzrādījusi visaugstākos nodarbinātības rezultātus universitāšu konkurencē, un līdz ar to arī viszemāko bezdarba līmeni.

Latvijas lielākajās universitātēs, tostarp LLU, augstāko izglītību ieguvusi puse no visiem 2017. gada absolventiem. Lai gan LLU absolventi veido tikai 5 procentus no visas kopas, tieši Jelgavā augstāko izglītību ieguvušie uzrāda visaugstāko nodarbinātības līmeni starp lielākajām universitātēm. LLU absolventu nodarbinātības līmenis bija 89 procenti, kamēr Latvijas Universitātei tie bija 85 procenti, bet Rīgas Tehniskajai universitātei – 81 procents. Turklāt tieši lauksaimniecības programmu absolventiem ir vieni no augstākajiem ienākumiem un visaugstākais nodarbinātības līmenis pārējo tematisko jomu vidū.

 

“Augstais nodarbinātības rādītājs skaidrojams ar universitātē piedāvāto studiju programmu specifiku un to augsto pieprasījumu darba tirgū. LLU biozinātņu programmas ir unikālas Latvijā un nav apgūstamas citās augstskolās, turklāt inženierzinātņu un sociālo zinātņu programmās esam izveidojuši tādus specializācijas virzienus un unikālus studiju kursus, kam nav analogu citās valsts augstskolās. Pat gadījumos, ja programmu nosaukumi šķiet līdzīgi, Jelgavā studiju saturs ir būtiski atšķirīgs un tajā vairāk uzmanības veltām studējošo praktisko iemaņu un kompetenču attīstīšanai, tādēļ LLU absolventi ir  ļoti pieprasīti un publiskotie statistikas dati mums nav pārsteigums,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

 

Rektore arī atklāj, ka vairākus gadus novērojama īpaša tendence – LLU studentus darba devēji nodrošina ar apmaksātām darba vietām jau studiju prakses laikā, līdz ar to absolventi studiju noslēgumā iegūst gan augstākās izglītības diplomu, gan savu darba vietu. Viņa norāda, ka teju visās jomās pieprasījums pēc jauniem speciālistiem pārsniedz reālo studētgribētāju skaitu un augstais nodarbinātības līmenis būs stabils arī turpmākajos gados.

 

Vienlaikus universitātē turpinās apjomīga studiju programmu pilnveide, kas paredz būtiskas izmaiņas, akcentējot ilgtermiņa skatījumu uz darba tirgus vajadzībām. Galvenokārt tiks attīstīta starpdisciplinārā pieeja un vairāku nozaru zināšanu un kompetenču integrēšana, kas palīdz studējošajiem iegūt unikālas zināšanas un kompetences, un vēlāk veicinās viņu kā absolventu konkurētspēju. Sagaidāms, ka pieprasījums pēc LLU absolventiem nākotnē vēl pieaugs, jo izmaiņas programmās tiks īstenotas sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem un Latvijas darba devējiem.

 

Augstākās izglītības absolventu nodarbinātības dati šogad publiskoti pirmo reizi un pieejami atvērto datu portālā. Tie aptver 14 303 absolventus, kas absolvēja 53 augstākās izglītības iestādes 2017.gadā (augstskolas un koledžas), un ataino informāciju par viņu darba gaitām gadu pēc absolvēšanas. Kopumā 81 procents absolventu bija nodarbināti, bet 3 procenti bija bezdarbnieka statusā. 79 procenti absolventu gadu pēc absolvēšanas nodarbināti augstākās kvalifikācijas profesiju grupās kā vadītāji, vecākie speciālisti, speciālisti. Tas ir augstāks rādītājs nekā valstī vidēji. Turklāt arī vidējie ienākumi augstākās izglītības absolventiem bija par 22 procentiem augstāki nekā 2018. gada vidējā alga valstī.

 

Sākot no 13. jūlija studētgribētāji var pieteikties LLU pamatstudiju programmās. Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Foto un informācija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte