25.1 °C, 4.1 m/s, 43.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLLU būtiski pilnveido biozinātņu un tehnoloģiju pētījumiem nepieciešamo infrastruktūru
LLU būtiski pilnveido biozinātņu un tehnoloģiju pētījumiem nepieciešamo infrastruktūru
11/10/2019

Latvijas Lauksaimniecības universitāte turpina attīstīt zinātnes infrastruktūru Jelgavā un veido koncentrētu biozinātņu un tehnoloģiju zinātnisko centru, lai īstenotu nacionālā un starptautiskā līmenī nepieciešamos pētījumus biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. 2019. gadā noslēgušies atjaunošanas darbi trīs pētniecībai nozīmīgos objektos, kas atrodas Jelgavas Pārlielupes daļā. Tādējādi 16. oktobrī, klātesot universitātes, valsts pārvaldes, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvjiem tiks atklāts Augu aizsardzības zinātniskais institūts Paula Lejiņa ielā 2, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļa un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa Rīgas ielā 22.

Zinātnes infrastruktūru LLU paplašina, efektīvi izmantojot īpašumā esošos objektus Jelgavā, kuri līdz šim maz izmantoti, un piemērojot tos pētniecības un zināšanu pārneses funkciju veikšanai. To atjaunošana ļauj paplašināt pētījumu loku un zinātnieku iespējas gan sadarbībai ar vietējiem ražotājiem un uzņēmējiem, gan kopīgiem pētījumiem ar starptautiskajiem zinātnes centriem Eiropā.

 

Kā pirmās 16. oktobrī pulksten 10 atklās LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta telpas Paula Lejiņa ielā 2, Jelgavā. Augu aizsardzības zinātniskais institūts (Agrihorts) LLU ietvarā darbību veic nepilnu gadu, taču pārstāv vairāk nekā 100 gadus ilgas augu aizsardzības pētniecības tradīcijas. Jaunajās telpās institūts sācis strādāt šogad pēc Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra konsolidācijas. Institūta zinātnieki veic zinātniskos un praktiskos pētījumus par kultūraugiem kaitīgajiem organismiem – slimību ierosinātājiem, kaitēkļiem un nezāļu bioloģiju un mijiedarbību ar kultūraugu. Tāpat tiek izstrādātas, adaptētas un demonstrētas ilgtspējīgas kaitīgo organismu ierobežošanas tehnoloģijas, metodes un produkti. Institūta telpu atjaunošanā ieguldīti EUR 1,4 milj., bet zinātniskā inventāra iegādē EUR 400 tūkst. Turklāt blakus ēkai izveidota pilotsiltumnīca eksperimentu īstenošanai.

 

Savukārt LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļas un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas telpas Rīgas ielā 22, Jelgavā atklās pulksten 11. Abas nodaļas izvietotas vēsturiskajā ratnīcas ēkā Valdekas pils kompleksā un paredzētas visu LLU pārstāvēto zinātņu nozaru fundamentālajiem pētījumiem un zināšanu pārnesei.  Ēkas atjaunošanā ieguldīts finansējums EUR 850 tūkst. apmērā.

 

Līdz šim Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa (TEPEK), kas veicina uzņēmēju un LLU zinātnieku sadarbību jau vairāk nekā 10 gadus, atradās Jelgavas pilī. Šobrīd nodaļa ieguvusi plašas telpas, kas piemērotas tikšanos organizēšanai ar uzņēmējiem un zinātniekiem, kā arī nelielu semināru organizēšanai. Ar nodaļas iesaisti tiek attīstīti inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi un pakalpojumu un produktu realizācija ar paaugstinātu pievienoto vērtību.  Sabiedrībā plašāk zināmi dažādi Jelgavā izstrādātie pārtikas produkti, kas no zinātnieku laboratorijām nonākuši ražošanā un tirdzniecības vietās, taču nodaļa meklē iespējas tehnoloģiju pārnesei arī citās nozarēs.

 

Viedo tehnoloģiju nodaļa ir pilnībā jauna zinātniskā laboratorija, kas šobrīd vēl tiek veidota un kurā paredzēts izvietot jaunās paaudzes pētniecības iekārtas. Tās būs nozīmīgs atbalsts fundamentālajiem pētījumiem lauksaimniecībā, pārtikas zinātnē, veterinārmedicīnā un citās nozarēs un nodrošinās rezultātu starptautisko konkurētspēju un uzticamību. Laboratorijas aprīkojumu veidos gan plaši zināmi un pielietoti instrumenti, gan aparatūra, kas Latvijā nav pieejama un ko varēs izmantot visu LLU fakultāšu un institūtu pētnieki.

 

Kopumā Viedo tehnoloģiju nodaļas aprīkojuma iegādē plāno ieguldīt ap EUR 2 milj. lielu finansējumu.

 

Augu aizsardzības zinātniskā institūta, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļas un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas atklāšana ir nozīmīgs solis LLU zinātnisko resursu koncentrācijai Pārlielupē, kurā jau izvietotas Veterinārmedicīnas fakultāte, Veterinārā klīnika, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas divas nodaļas, Lauksaimniecības fakultātes Augu aizsardzības un Augu bioloģijas nodaļas, Dārzkopības un apiloģijas laboratorija  un Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra.

 

LLU zinātniskās infrastruktūras pilnveide norisinās universitātes īstenotajā projektā “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” (Nr. 1.1.1.4./17/I/003). Tā ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu līdz 2021. gadam zinātniskajā infrastruktūrā tiks ieguldīti EUR 16,7 milj. Projektu LLU īsteno kopā ar sadarbības partneriem – Dārzkopības institūtu un Agroresursu un ekonomikas institūtu. 

 

 

Foto: LLU

 

Informācija sagatavota

Latvijas Lauksaimniecības universitātē