27.3 °C, 2.7 m/s, 54.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLLU ciemosies tehnikumu audzēkņi no visas Latvijas
LLU ciemosies tehnikumu audzēkņi no visas Latvijas
14/11/2005

Prakse rāda, ka tieši arodizglītības iestāžu absolventi, kuri apguvuši kādu no lauksaimnieciska rakstura izglītības programmām, ir visvairāk motivēti turpināt studijas lauksaimniecības augstskolā, turklāt viņiem ir jau praktiskā darba iemaņas.

Tiek prognozēts, ka uz tikšanos ar LLU vadību, visu deviņu fakultāšu dekāniem, studentu sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem ieradīsies vairāk nekā 130 jauniešu no Bulduriem, Kandavas, Smiltenes, Priekuļiem, Višķiem un vēl citām arodizglītības iestādēm. Pēc pirmās iepazīšanās sarunas universitātes aulā, ciemiņus aicinās apmeklēt LLU Fundamentālo bibliotēku un tās lasītavu, vairākas ar modernu datortehniku apgādātas mācību auditorijas, kā arī Jelgavas pils un universitātes muzeju, Kurzemes hercogu kapenes.

Atbilstoši ciemiņu interesēm būs organizētas arī ekskursijas uz atsevišķām fakultātēm, kas ir vienīgās Latvijā, kur var apgūt tādas specifiskas studiju programmas kā veterinārmedicīna, pārtikas higiēna, ainavu arhitektūra un plānošana, zemes ierīcība, lauksaimniecības inženierzinātnes, uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, mājas vide un informātika izglītībā, ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība un vēl citas. Paredzēts parādīt arī vairākas laboratorijas, kas liecina par to, ka LLU šodien ir moderna, mūsdienīga augstskola ar starptautisku skanējumu. Plašāk par studiju iespējām LLU paredzēts runāt studiju programmu vadītāju diskusijā ar viesu dienā pārstāvēto arodizglītības iestāžu pedagogiem.

Bez tam pēdējos gados aizvien sazarotāks kļūs universitātes filiāļu tīkls, kurās lauku jaunieši apgūstot kādu no akreditētajām nepilna laika studijām, studēt var tuvāk savai dzīves vietai, nebraucot uz Jelgavu. Šādas filiāles jau darbojas Laidzē, Limbažos, Siguldā, bet tuvākajā laikā plānots atvērt vēl jaunas – Kandavā, Smiltenē un iespējams arī Višķos. Tāpat LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce” ar Izglītības un zinātnes, kā arī Zemkopības ministrijas atbalstu kļuvusi par mācību prakšu vietu visu lauksaimnieciska rakstura arodizglītības iestāžu audzēkņiem.

Dienas turpinājumā Jelgavā ciemiņi varēs piedalīties studentiskās sporta spēlēs un noklausīties LLU visu lielāko mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncertu, kurā līdzdalību pieteikuši arī dejotāji no Bulduriem un Lietuvas Kauņas lauksaimniecības universitātes. Tāpat aizraujošos solās būt tradicionālais studentu lāpu skrējiens apkārt Jelgavas pilij, svētku kliņģera un liepziedu tējas kopīga baudīšana, kam sekos balle ar esošo un bijušo studentu grupu piedalīšanos. Visi pasākumi, kas iekļauti viesu uzņemšanas programmā ir bez maksas. Juris Kālis,
LLU Preses daļas vadītājs