22.9 °C, 4.1 m/s, 89.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLLU jaunais studiju gads ir sācies
LLU jaunais studiju gads ir sācies
26/08/2005

Aizvadītajā studiju gadā valstī trešo lielāko universitāti absolvējuši 1379 jaunie speciālisti, kas ir par 142 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pirmie absolventi izlaidumu nosvinējuši tādās jaunās pamatstudiju programmās kā “Lauksaimniecības enerģētika”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Mežsaimniecība”, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Iestāžu uz uzņēmumu ārējie sakari” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Programmēšana”.

Tāpat aizvadītajā studiju gadā universitātē izveidota un Senātā apstiprināta profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, “Mašīnu projektēšana un ražošana”, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Darba aizsardzība un drošība”, ‘Hipoloģija”( nepilna laika studijām), pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Profesionālās izglītības skolotājs”, kā arī profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Starptautisko projektu vadība”. Visu minēto jauno programmu realizēšanu plānots uzsākt jau tuvākajā laikā pēc to licences un reģistrācijas dokumenta saņemšanas.

Līdz akadēmiskajai sēdei pilna un nepilna laika pamatstudijās pirmajā kursā bija ieskaitīti 1746 jaunie studenti, bet pilna un nepilna laika studijām maģistrantūrā – 376 jaunie studenti, taču dokumentu reģistrācijas pēdējās trīs dienās uzņemšanas komisijā dažāda līmeņa studijām augstskolā saņemti vēl vairāk nekā 250 iesniegumu. Tādējādi viens jau ir skaidrs – valsts finansētās 750 pilna laika pamatstudiju un 255 maģistrantūras vietas arī šogad LLU būs aizpildītas.

Iepriecina fakts, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, palielinājies studētgribētāju skaits inženierzinātņu studiju programmās, sevišķi Lauku inženieru, Meža un Tehniskajā fakultātē. Tradicionāli popularitāti nav zaudējušas Ekonomikas, Informācijas tehnoloģiju un Sociālo zinātņu fakultātes. Toties mazāka interese reflektantu vidū ir par studiju programmām, ko var apgūt Veterinārmedicīnas un Pārtikas tehnoloģiju fakultātē.
Tiek prognozēts, ka, mainoties demogrāfiskajai situācijai valstī, turpmākajos gados potenciālo studentu skaits augstskolās varētu sarukt, tāpēc LLU kolektīvam izvirzīts uzdevums aktivizēt informācijas kampaņu vidusskolēnu vidū visa gada garumā, sevišķi arodizglītības iestādēs, galvenokārt popularizējot tās studiju programmas, ko valstī var apgūt vienīgi Lauksaimniecības universitātē. Tāpat nākamo studentu piesaistīšanā paredzēts plašāk sadarboties ar potenciālajiem darba devējiem, profesionālajām organizācijām, kā arī ar universitātes struktūrā esošajām aģentūrām un filiālēm, no kurām jaunākā atrodas Siguldā ar labu materiāli tehnisko bāzi un kvalificētiem mācību spēkiem.

Analizējot LLU studentu struktūru pēc to dzīvesvietas, redzams, ka Jelgavu studijām visvairāk izvēlas jaunieši no Zemgales plānošanas reģiona pilsētām un rajoniem – 39% un Vidzemes plānošanas reģiona – 36%. Tāpat universitātes studentu vidū palielinās rīdzinieku īpatsvars – 11%. Taču kopumā no lauku rajoniem LLU ir visvairāk studentu – 69%, kas pilnā mērā atbilst augstskolas nosaukumam un sūtībai – plašā spektrā sagatavot speciālistus Latvijas lauku attīstībai.

24. augustā notika arī LLU Padomnieku konventa jaunā sastāva pirmā sēde, jo iepriekšējam sastāvam pilnvaru laiks ir beidzies. Fakultāšu domes Padomnieku konventam izvirzījušas, bet universitātes Senāts apstiprinājis gandrīz 30 konventa locekļus, kuru vidū ir vairāku ministriju, sabiedrisko organizāciju, ražošanas firmu, pašvaldību, arodizglītības iestāžu un citu institūciju pārstāvji. Par Padomnieku konventa jaunā sastāva priekšsēdi ievēlēts asociācijas “Latvijas koks” un akciju sabiedrības “Latvijas finieris” prezidents Juris Biķis. Augstskolas vadība cer uz auglīgu sadarbību ar Padomnieku konventu, jo tieši šogad būs jāizstrādā jauna LLU Stratēģija un Attīstības programma, kas stāsies spēkā pēc 2006. gada. Tāpat Padomnieku konventa dalībniekus pakāpeniski iecerēts detalizēti iepazīstināt ar visu deviņu fakultāšu studiju, zinātnisko un saimniecisko darbību, kā arī ar attīstības problēmām.

Juris Kālis,
LLU Preses daļas vadītājs