-6.2 °C, 2.5 m/s, 90.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLLU mācīties matemātiku kļūs vieglāk un interesantāk
LLU mācīties matemātiku kļūs vieglāk un interesantāk
04/06/2008

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) pilnveidotas matemātikas un fizikas mācību programmas, ņemot vērā starpdisciplināro pieeju un iegūstamās kompetences, aktualizējot matemātikas zināšanu praktisko pielietojumu attiecīgajā specialitātē.

Turklāt minētās programmas pilnveidotas tā, lai matemātikas studiju rezultāti ietvertu arī kompetences informācijas un komunikācijas (IKT) jomā, uz modernām prezentācijas tehnoloģijām balstītu mācību materiālu izveidi un to pieeju internetā, mūsdienīgā studiju vidē un zināšanu pārvaldībā. Tieši šie apstākļi bijuši noteicošie, pilnveidojot augstākās matemātikas mācīšanu pamata studijās, īpašu vērību veltot inženierzinātņu studiju programmām. Tādējādi praktiskajās nodarbībās datorklasēs studenti varēs iepazīties ar pieejamo datorprogrammu nodrošinājumu konkrētu uzdevumu veikšanā, apzināt un pilnveidot IKT izmantošanas iespējas.

Savukārt, lai aktualizētu matemātikas zināšanu praktisko pielietojumu attiecīgajā specialitātē un vairotu topošo speciālistu kompetenci matemātikā atkarībā no tās pielietojuma konkrētā profesijā, pilnveidotas arī vairākas augstākā līmeņa studiju programmas, piemēram, sistēmu matemātiskā modelēšana, matemātikas metožu pielietošana, mežaudžu matemātiskā modelēšana u.c. Minētie studiju priekšmeti galvenokārt domāti inženierzinātņu studiju programmu apguvējiem, taču pilnveidojamās matemātikas studiju programmas – matemātisko metožu pielietošana ekonomikā, kā arī biznesa matemātika tiek piedāvātas ekonomiku un sociālās zinības studējošajiem.

Līdztekus tam LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas un fizikas katedrās būtiski modernizēta arī matemātikas un fizikas studiju materiālā bāze. Agrāk izveidotajās datorklasēs un vēl piecās citās auditorijās, kur ikdienā apgūst gan matemātiku, gan citus studiju priekšmetus, iegādājoties jaunus galdus un krēslus, studentiem pavisam iekārtotas 234 darba vietas, uzstādīti stacionāri multimediju projektori un ekrāni, kas attēlu ļauj labi saskatīt pat gaišā dienas laikā. Bez tam matemātikas studiju priekšmeta apguvējiem iekārtotas arī divas jaunas datorklases, bet pasniedzēji nodrošināti ar klēpja datoriem.

Minētās aktivitātes veiktas īstenojot Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstītu projektu „Matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija LLU”, kura kopējās izmaksas ir Ls 203 780,75. No šīs summas struktūrfondu ieguldījums ir 152 835,56 latu apmērā, bet līdzfinansējums no valsts budžeta – 50 945,19 latu apmērā. Projekta ieviešanu pilnībā plānots pabeigt līdz 20. augustam.

Informāciju sagatavoja
Juris Kālis
LLU Preses daļas vadītājs