16.2 °C, 4 m/s, 84.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLLU notiks pirmais izlaidums šinī gadā
LLU notiks pirmais izlaidums šinī gadā
21/04/2005

Visi absolventi ir apguvuši Ekonomikas bakalaura studiju programmu kādā no trim apakšprogrammām. Grāmatvedības un finanšu apakšprogrammā diplomu saņems 66 fakultātes beidzēji, reģionālās attīstības un pārvaldes apakšprogrammā 104, bet uzņēmējdarbības un vadīšanas apakšprogrammā – deviņi jaunie speciālisti.

No visiem aizstāvētajiem bakalaura darbiem 33 ir novērtēti ar deviņām ballēm, jeb atzīmi – teicami, visvairāk – 21 uzņēmējdarbības un vadīšanas apakšprogrammā. Labāko bakalaura darbu autori pievērsušies tādiem tematiem kā : “ Vienkāršā grāmatvedība zemnieku saimniecībās”, “Valkas rajona veselības aprūpes sistēmas attīstības stratēģija”, “Jauna produkta ieviešana ražošanā SIA “Flora””, “Uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas Dobeles rajona Bērzes pagastā”, “Meža nozare un tās attīstības perspektīvas Latvijā”, “Darba samaksas organizācija SIA “Bauskas slimnīca”, “Mobilo sakaru tirgus izpēte Latvijā”, “Bezdarbs un tā samazināšanas iespējas Latvijā” un vēl citiem.

Interesanti, ka fakultātes absolventu vidū šogad ir deviņi pašu universitātes darbinieki, kuri ar augstskolas vadību noslēguši līgumu, kas no vienas puses paredz atlaižu piemērošanu maksai par studijām, bet no otras puses – apņemšanos, pēc diploma saņemšanas, vismaz piecus gadus nostrādāt universitātē. Ekonomikas fakultātes studiju procesa organizēšanā jaunums ir tas, ka nepilna laika programmas studentiem, pēc pašu izvēles, nodarbības ir organizētas piektdienās un sestdienās. Tādējādi šī gada absolventu vidū ir aptuveni 100 studentu, kuri šādu iespēju ir izmantojuši un fakultātes vadībai par to ir ļoti pateicīgi.

Ekonomikas fakultātes pilna laika studiju programmas absolventiem izlaidums notiks jūnijā. Tad arī diplomu saņems Jēkabpils un Laidzes filiāļu pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu beidzēji, kā arī fakultātes vēsturē lielākais skaits maģistrantūras absolventu, kuru pavisam ir aptuveni 90. Sākot ar 14. jūniju izlaidumi notiks arī astoņās pārējās fakultātēs. Tiek prognozēts, ka LLU šogad pavisam absolvēs vairāk nekā 1 000 jauno speciālistu. Informāciju sagatavoja Juris Kālis,
LLU Preses daļas vadītājs