24.3 °C, 5.6 m/s, 84.7 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaLLU notiks uzņemšana doktora studiju programmās
LLU notiks uzņemšana doktora studiju programmās
12/08/2022

No 15. līdz 31. augustam LLU tiek organizēta dokumentu pieņemšana doktora studijās. Uzņemšana maksas doktora studiju vietās notiek visu gadu, bet augustā pretendentiem ir iespēja piedalīties konkursā par valsts finansētajām studiju vietām.

LLU īsteno 11 akreditētas doktora studiju programmas trīs dažādās zinātņu nozarēs:

 • biozinātnēs – Mežzinātne, Veterinārmedicīna un Lauksaimniecība,
 • inženierzinātnēs – Ainavu arhitektūra, Būvzinātne, Informācijas tehnoloģijas, Koksnes materiāli un tehnoloģijas, Lauksaimniecības inženierzinātne, Pārtikas zinātne un Vides inženierzinātne,
 • sociālajās zinātnēs – Agrārā un reģionālā ekonomika.

Pretendentu dokumentu pieņemšana uz valsts finansētajām studiju vietām minētajās studiju programmās notiek no 15. līdz 31. augustam Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, darba dienās no pulksten 9 līdz 16 vai arī nepieciešamos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, var iesūtīt e-pastā: jelena.ruba@llu.lv. Savukārt līgumu slēgšana norisināsies 2. septembrī (Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, no pulksten 9 līdz 17).

 

Lai pieteiktos uz doktora studijām, pretendentam LLU Studiju centrā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu;
 • maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
 • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
 • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
 • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments personām, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu).

Detalizēta informācija par doktora studijām un pieteikšanos pieejama LLU mājaslapā.

 

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti sazināties ar LLU Studiju centra galveno speciālisti Jeļenu Rūbu: e-pasts postgraduate@llu.lv, tālrunis 63005703.

 

Jāpiebilst, ka no 2022. gada 1. septembra LLU jaunais nosaukums būs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Universitāte saglabās visus tajā īstenotos studiju virzienus un turpinās attīstīt jaunas studiju programmas.

 

 

Foto un informācija: LLU