22.5 °C, 3.7 m/s, 78.4 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaLLU turpina uzņemšanu brīvajās bakalaura un maģistra studiju vietās
LLU turpina uzņemšanu brīvajās bakalaura un maģistra studiju vietās
01/08/2022

LLU no 1. līdz 31. augustam turpinās uzņemšana brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās.

 

Studētgribētājiem ir pieejamas valsts finansētās pamatstudiju (bakalaura) vietas programmās “Lauksaimniecība”, “Pārtikas produktu tehnoloģija”, “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”, “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”, “Lauksaimniecības inženierzinātne”, “Lietišķā enerģētika”, “Mašīnu projektēšana un ražošana”, “Datorvadība un datorzinātne”, “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”, “Būvniecība”, “Vide un ūdenssaimniecība” un “Zemes ierīcība un mērniecība”.

 

Savukārt augstākā līmeņa studijās (maģistra) valsts finansētās vietas ir pieejamas programmās “Lauksaimniecība”, “Ekonomika”, “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”, “Būvniecība”, “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”, “Karjeras konsultants”, “Lauksaimniecības inženierzinātne”, “Koksnes materiāli un tehnoloģija”, “Mežzinātne”, “Pārtikas zinātne” un “Informācijas tehnoloģijas”.

Lielākajā daļa programmu pieejamo budžeta vietu skaits ir ļoti neliels, tāpēc interesenti ir lūgti pirms došanās uz fakultāti piezvanīt uz tās dekanātu un noskaidrot, vai tās vēl ir pieejamas.

 

Maksas studiju vietas LLU augustā piedāvā visās īstenotajās studiju programmās, izņemot 2. līmeņa profesionālo studiju programmu “Veterinārmedicīna”.

 

Kopumā šajā vasarā LLU piedāvā studentiem uzņemšanu 52 studiju programmās dažādos studiju līmeņos un virzienos – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs –, tādējādi dodot iespēju vienuviet attīstīt gan inženiertehnisko, gan radošo un sociāli orientēto domāšanu.

 

Pieteikšanās studijām augustā notiek katru darbadienu no pulksten 9 līdz 16 LLU fakultātēs. Studētgribētājiem līdzi jāņem pase vai identifikācijas karte un izglītības dokumentu oriģināli, kā arī studiju pieteikuma maksu apliecinošs dokuments. Ja šogad pieteikuma maksa jau ir veikta, otrreiz tā nav jāmaksā. Detalizētu informāciju par pieejamajām studiju vietām, fakultāšu kontaktiem un LLU bankas rekvizītiem lūgums skatīt ziņas pielikumā. Tālrunis uzziņām 20227755.

 

Pēc studiju līguma noslēgšanas jaunie studenti aicināti fotografēties LLU studējošo kartei, kas kalpos kā studējošā statusa apliecinošs dokuments LLU. Studējošā karti iespējams izgatavot Jelgavas pilī (Lielā iela 2), 106. telpā. Ja studentam nav iespēja nofotografēties augustā, šāda iespēja būs arī studiju gada sākumā. Līdzi nepieciešams personu apliecinošs dokuments.

 

Ar fotografēšanās LLU studējošo kartei grafiku var iepazīties LLU mājaslapā www.llu.lv.

 

Brīvās vietas pamatstudijās

Brīvās vietas augstākā līmeņa studijās

 

Noslēdzoties vienotajai uzņemšanai pamatstudijās, universitāte Jelgavā bija saņēmusi 904 pirmās prioritātes pieteikumus, un kopumā LLU studiju programmas pieteikumos minētas 3611 reizes.  Pirmo prioritāšu pieteikumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo studiju gadu pieaudzis par nepilniem 7%, bet kopējais pieteikumu skaits ir pieaudzis par 18%. Bet augstākā līmeņa studijās universitāte bija saņēmusi 352 pieteikumus, kas ir tikpat liels skaits kā gadu iepriekš.

 

Lielākais pieteikumu skaita pieaugums šogad novērots Informācijas tehnoloģiju fakultātē, kurā saņemti par 34% vairāk studējošo pieteikumu, nekā pērn. Būtisks intereses kāpums ir arī par studiju programmām Vides un būvzinātņu fakultātē, kur saņemti par 24% vairāk pieteikumu, un Meža fakultātē, kur saņemti par 23% vairāk pieteikumu. Visās minētajās fakultātēs studētgribētājiem ir iespēja studēt starpdisciplinārās inženierzinātņu programmās.

 

Populārākās LLU studiju programmas jau vairākus gadus saglabājas nemainīgas. Pamatstudiju līmenī tās ir “Mežinženieris”, kurā uz vienu valsts finansētu studiju vietu šogad pretendēja 7 studētgribētāji, un “Veterinārmedicīna”, kurā uz vienu valsts finansētu studiju vietu pretendēja 4 studētgribētāji.

 

Turpretim augstākā līmeņa studijās visaugstāko interesi saglabā divas Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē īstenotās programmas – “Projektu vadība”, kurā uz vienu valsts finansētu studiju vietu pretendēja 5 topošie maģistranti, un “Uzņēmējdarbības vadība”, kurā uz vienu valsts finansētu studiju vietu pretendēja 4 topošie maģistranti.

 

Studiju līgumus ar universitāti pēc uzņemšanas konkursa beigām līdz 29. jūlijam bija noslēguši vairāk nekā viens tūkstotis topošo studentu, no tiem aptuveni 820 pamatstudiju līmenī, bet 200 augstākā līmeņa studijās.

 

Jāpiebilst, ka no 2022. gada 1. septembra LLU jaunais nosaukums būs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Universitāte saglabās visus tajā īstenotos studiju virzienus un turpinās attīstīt jaunas studiju programmas.

 

 

Foto un informācija: LLU