-4.9 °C, 4.9 m/s, 83.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLLU var pieteikties vakantajām pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietām
LLU var pieteikties vakantajām pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietām
01/08/2012

No 1.līdz 10.augustam darba dienās no pulksten 9 līdz pulksten 16 iespējams pieteikties uz vakantajām studiju vietām 26 pamatstudiju un 24 augstākā līmeņa programmās. Atsevišķās studiju programmās pieejamas arī studiju vietas par valsts finansējumu.

Foto: Ivars Veiliņš

No 1.līdz 10.augustam darba dienās no pulksten 9 līdz pulksten 16 iespējams pieteikties uz vakantajām studiju vietām 26 pamatstudiju un 24 augstākā līmeņa programmās. Atsevišķās studiju programmās pieejamas arī studiju vietas par valsts finansējumu.

Pamatstudijās par valsts finansējumu pieejamas atsevišķas studiju vietas programmās “Mājas vide un informātika izglītībā”, “Zemes ierīcība”, “Vide un ūdenssaimniecība”, “Pārtikas zinības”, “Kokapstrāde”, kā arī “Datorvadība un datorzinātne”.

Dodoties uz attiecīgo fakultāti pieteikties pamatstudijām, reflektantiem līdzi jābūt dokumentu oriģināliem – pasei vai personas apliecībai (eID), dokumentiem par vidējo izglītību (atestātam vai diplomam ar sekmju izrakstu), centralizēto eksāmenu sertifikātiem, ja mainīts vārds vai uzvārds, tā maiņu apliecinošiem dokumentiem, kā arī dokumentiem, kas apliecina, ka reflektants var pretendēt uz iestāšanos LLU ārpus konkursa, ja tādi ir un fotokartīte (3×4 cm).

Savukārt maģistrantūras studijās valsts finansētās studiju vietas pieejamas studiju programmās “Karjeras konsultants”, “Zemes ierīcība”, “Būvzinātne”, “Ainavu arhitektūra” un “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.

Lai pieteiktos augstākā līmeņa studijām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (eID), augstskolas diploms un tā pielikums (sertifikāts vai sekmju izraksts), un divas fotokartītes (3×4 cm).

Tāpat visās studiju programmās iespējams studēt, par to maksājot. Visi pieteikumi studijām tiek pieņemti attiecīgo LLU fakultāšu dekanātos. Kontaktinformācija un plašāks ieskats universitātes piedāvātajās studiju programmās apskatāms LLU mājas lapā – llu.lv.

Piebilstams, ka LLU studiju sekmju izvērtēšana notiek ik semestri, un ikvienam ar labām sekmēm jau nākamajā semestrī ir iespējams iekļūt valsts finansētajā studiju vietā.

Piesakoties studijām LLU vakantajās studiju vietās, reģistrācijas maksa ir Ls 20. To iespējams samaksāt jebkurā bankā, norādot rekvizītus un maksājuma mērķi. Reflektantiem, kuri šogad jau bija pieteikušies studijām vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās vai maģistrantūrā, reģistrācijas maksa nav jāmaksā, taču jāuzrāda maksājuma apliecinošais dokuments.

Informācija sagatavota
Latvijas Lauksaimniecības universitātē