27.1 °C, 3.2 m/s, 48.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiLLU vēl gaida pieteikumus no reflektantiem
LLU vēl gaida pieteikumus no reflektantiem
16/08/2006

Pilna un nepilna laika pamatstudijās par maksu attiecīgi pirmajā kursā ieskaitīti 407 un 783 jaunie studenti, taču LLU iespējas šo skaitu ļauj vēl papildināt. Savukārt pilna laika maģistrantūrā vēl ir iespējas studēt gan par valsts finansējmu, gan par maksu. Tāpat brīvas strudiju vietas visās studiju programmās vēl ir nepilna laika maģistrantūrā.

 Pirmā kursa studentu komplektēšanā šogad vislabāk ir veicies Lauku inženieru fakultātei, kur visās četrās piedāvātajās studiju programmās saņemto iesniegumu skaits trīs līdz piecas reizes pārsniedz plānoto vietu skaitu. Tā, piemēram, Būvniecības studiju programmā sākotnēji plānoto trīs akadēmisko grupu vietā nokomplektētas piecas. Liela piekrišana bijusi arī Ainavu arhitektūras un plānošanas, Zemes ierīcības, kā arī Vides un ūdenssaimniecības studiju programmām.
Tradicionāli ar studētgribētāju pieplūdumu apmierināta var būt LLU lielākā – Ekonomikas fakultāte, kur uz plānotajām budžeta vietām pilna laika pamatstudijās konkursa koeficients ir 4,53. Turklāt fakultātē organizētajās pārrunās ar reflektantiem nācās secināt, ka lielākā daļa no viņiem ir dziļi motivēti studēt tieši Jelgavā un tieši Ekonomikas fakultātē.
Atšķirībā no pērnā gada, patīkamu pārsteigumu šogad sagādāja reflektantu interese par studijām Lauksaimniecības un Veterinārmedicīnas fakultātē. Arī šeit visās studiju programmās uz valsts finansētajām studiju vietām bija konkurss, kas ļāva atlasīt pietiekami sagatavotus un motivētus pirmkursniekus. Interesanti atzīmēt, ka no 70 Veterinārmedicīnas fakultātes pirmajā kursā ieskaitītajiem studentiem 62 ir daiļā dzimuma pārstāves un tikai astoņi puiši, kaut gan, kā studiju tā praktiskā darba ziņā, šī specialitāte nav no vieglākajām.      
            Jau minētais Lauku inženieru fakultātes piemērs, kā arī ievērojamais iesniegumu skaits studijām Tehniskajā un Meža fakultātē rāda, ka arvien lielāka interese reflektantu vidū ir par inženiertehniskajām studiju programmām.Tā, piemēram, Tehniskajā fakultātē, kur pirmo reizi atvērta jauna studiju programma – Mašīnu projektēšana un ražošana uz 25 vakantajām valsts finansētajām studiju vietām komisija saņēma 71 iesniegumu. Šajās un vēl citās fakultātēs studiju programmu popularizēšanā lieti noderējis Eiropas Savienības Sociālā fonda piešķirtais līdzfinansējumus, ko šim mērķim izmantoja konkrētu projektu ieviešanas laikā.
            Grūtāk ar pirmā kursa kompletēšanu šogad veicās Pārtikas tehnoloģijas un Informācijas tehnoloģiju fakultātei, galvenokārt tāpēc, ka līdzīgas studiju programmas var apgūt vairākās citās augstskolās, kā arī tēpēc, ka informācijas tehnoloģiju studiju programmām lielākajās universitātēs šogad ievērtojami palielināts valsts budžeta finansēto vietu skaits. Tāpat sabiedrībā, sevišķi lauku rajonos, mazinājusies interese par nepilna laika studijām un zināšanu papildināšanu maģistrantūrā. Tam par iemeslu LLU min gan darba devēju neatsaucību, gan pieaugošo dzīves dārdzību un svešvalodu zināšanu līmeņa lielās atšķirības potenciālo reflektantu vidū.
Informāciju sagatavoja
LLU Preses daļas vadītājs
Juris Kālis
3028085, 29144960