17.9 °C, 0.8 m/s, 81.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiMainīsies maksa par peldbaseina apmeklējumu “Rotaļā”, “Kāpēcīšos” un 6. vidusskolā
Mainīsies maksa par peldbaseina apmeklējumu “Rotaļā”, “Kāpēcīšos” un 6. vidusskolā
09/03/2020

Februāra domes sēdē deputāti apstiprināja Jelgavas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu maksas pakalpojumu jauno cenrādi, kas stāsies spēkā 1. aprīlī. Izmaiņas skar maksu par peldbaseina apmeklējumu pirmsskolas izglītības iestādēs “Kāpēcīši”, “Rotaļa” un Jelgavas 6. vidusskolā, tāpat noteikti Jelgavas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumi, mainīsies maksa par dienas nometni bērnu un jauniešu centrā “Junda”, kā arī par Jelgavas Amatu vidusskolas sniegtajiem pakalpojumiem.

Jelgavas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis tiek pārskatīts katru gadu, izvērtējot katra pakalpojuma faktiskās izmaksas, ieguldījumus infrastruktūras uzlabošanā iepriekšējā gadā, darbaspēka atalgojumu, komunālo pakalpojumu izmaksas un citus nosacījumus.

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka no aprīļa mainīsies maksa par peldbaseina apmeklējumu “Rotaļā”, “Kāpēcīšos” un Jelgavas 6. vidusskolā. Peldbaseina apmeklējums bērnudārzā “Rotaļa” bērnam vecumā līdz trim gadiem kopā ar vienu pieaugušo peldēšanas speciālista vadībā no aprīļa maksās 7,50 eiro par stundas nodarbību līdzšinējo 8,10 eiro vietā, bet peldbaseina apmeklējums bērnam no trim līdz septiņiem gadiem tikai trenera vadībā – 3,75 eiro līdzšinējo 4,05 eiro vietā. Savukārt “Kāpēcīšos” no aprīļa peldēšana bērnam līdz 12 gadu vecumam peldēšanas speciālista vadībā maksās 3,44 eiro stundā (šobrīd – 3,51 eiro), bet bērnam līdz 12 gadu vecumam kopā ar vienu pieaugušo peldēšanas speciālista vadībā – 6,86 eiro (šobrīd – 7,02 eiro). Cenas norādītas ar PVN.

 

“Būtiski uzsvērt, ka Jelgavā deklarētie bērni saņem 50 procentu atlaidi peldbaseina apmeklējumam. Tātad jelgavniekiem šis pakalpojums maksā tikai pusi no minētās cenas,” akcentē G.Auza, papildinot, ka abos bērnudārzos ir samazinājušās iestādes uzturēšanas izmaksas, tāpēc arī maksa par peldbaseina apmeklējumu tur samazinās, taču 6. vidusskolā tā nedaudz pieaugs. To ietekmē ieguldījumi peldbaseina infrastruktūras uzlabošanā, darbinieku atalgojuma palielināšana un ieguldījumi inventāra iegādē. Proti, no 1. aprīļa stundu ilgs peldbaseina apmeklējums personai 6. vidusskolā izmaksās 4,13 eiro (šobrīd – 3,85 eiro). Tāpat kā līdz šim peldbaseinu bez maksas reizi nedēļā var apmeklēt Jelgavas Pašvaldības policijas darbinieki, kuri nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību pilsētā, un Jelgavas pilsētas pedagogi. Bet 50 procentu atlaide tiek piemērota Jelgavā deklarētajiem bērniem, pensionāriem un personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti. Abonements personai (10 reizes) turpmāk maksās 34,38 eiro (šobrīd tā cena ir 32,05 eiro), bērniem, pensionāriem un personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti – 17,19 eiro (šobrīd – 16,03 eiro). Cenas norādītas ar PVN.

 

Izglītības pārvaldes vadītāja skaidro, ka jaunajā cenrādī atsevišķi no citām skolām izdalīta Jelgavas Valsts ģimnāzija, par kuras aktu zāles, tās apskaņošanas tehnikas īri, kā arī ģimnāzijas datorklases nomu maksa noteikta pēc skolas rekonstrukcijas. “Jelgavas Valsts ģimnāzija ir piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas – veikts būtisks ieguldījums tās infrastruktūrā, materiālās bāzes izveidē, tāpēc arī īres maksa fiziskām un juridiskām personām ir lielāka nekā citās pašvaldības skolās,” tā G.Auza. Jelgavas Valsts ģimnāzijas aktu zāles noma no aprīļa būs 39,41 eiro stundā ar PVN. 

 

Tāpat no aprīļa mainīsies mēneša maksa par nodarbībām Jelgavas Mākslas skolā un bērnu un jauniešu centrā “Junda” bērniem, kuri deklarēti citās pašvaldībās, – šobrīd maksa ir 7,11 eiro mēnesī, bet no aprīļa tie būs 10 eiro. No aprīļa par eiro mainīsies arī “Jundas” nometnes maksa – turpmāk tā būs 17 eiro dienā, un sadārdzinājums saistīts ar ēdināšanas pakalpojuma izmaksu pieaugumu.

 

Jaunajā cenrādī noteikts, ka no aprīļa tiks paaugstināta maksa arī Amatu vidusskolas mācību frizētavā un skolas sniegto ēdināšanas pakalpojumu maksa, – pieaugums skaidrojams ar darbam nepieciešamo izejmateriālu un pārtikas produktu cenu kāpumu.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē