19 °C, 3.5 m/s, 72.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaMainīsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Mainīsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
19/09/2023

No 16. oktobra Jelgavā paaugstināsies izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu – izmaiņas saistītas ar tarifa pieaugumu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumam poligonā “Brakšķi”.

Pilnsabiedrībā “JKP”, kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Jelgavā, skaidro: cenu par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu veido vairākas komponentes un, ja viena no tām sadārdzinās, tas secīgi atspoguļojas arī kopējā pakalpojuma cenā. “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonā “Brakšķi”, kur nonāk Jelgavā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi. Atkritumu apglabāšana kļuvusi dārgāka – poligona tarifs ir audzis par 46 procentiem –, tādēļ attiecīgi esam spiesti veikt izmaiņas arī kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma cenā,” norāda pilnsabiedrībā “JKP”.

Tas nozīmē, ka par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavā līdzšinējo 27,33 eiro (ar PVN) vietā būs jāmaksā 34,65 eiro (ar PVN) par kubikmetru atkritumu. Izmaksu pieaugums atkarībā no konteinera tilpuma variēs no 0,88 eiro par 120 litru konteinera izvešanu līdz 8,05 eiro par 1100 litru konteinera izvešanu.

Poligona “Brakšķi” operators SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” informē, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā no 16. oktobra mainīsies no līdzšinējiem 87,58 eiro par tonnu (bez PVN) uz 127,95 eiro par tonnu (bez PVN). Mainīsies arī poligona “Brakšķi” izcenojumi cita veida poligonā nododamajiem atkritumiem – liela izmēra, ražošanas, bioloģiskajiem, azbestu saturošiem, autoplastmasas un cita veida atkritumiem.

“Poligona tarifa pārskatīšana bija nepieciešama, lai segtu nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas apsaimniekošanas izmaksas. Proti, tarifs ik gadu tiek pārskatīts saistībā ar dabas resursu nodokļa (DRN) likmes pieaugumu, kuru regulē valsts, bet šogad bija akūta nepieciešamība aktualizēt arī pieaugošās poligona darbības uzturēšanas izmaksas, kas kopš pēdējās iesniegšanas reizes regulatoram 2021. gadā ir būtiski mainījušās,” skaidro SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Aleksejs Jankovskis, precizējot, ka teju divu gadu griezumā ievērojami augušas enerģijas un degvielas cenas, palielinājās izmaksas personāla nodrošināšanai, remontdarbiem, vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai, arī infiltrāta attīrīšanai. Būtisks faktors ir arī poligonā realizētie projekti, bez kuriem poligona tālākā darbība nebūtu iespējama. Ņemot vērā, ka no 2024. gada 1. janvāra iedzīvotājiem būs obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana, SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” realizē vērienīgu ES Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu – veic bioloģisko atkritumu pārstrādes iekārtu kompleksa būvniecību –, lai nākotnē varētu nodrošināt ES prasībām atbilstošu bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu. Tāpat poligonā tiek īstenota atkritumu apglabāšanas krātuves optimizācija, nodrošinot vietu nākotnē pieņemto atkritumu apglabāšanai. Taču tie ir tikai daži no tarifa sadārdzinājuma faktoriem.

Izvērtējot saņemto izmaksu skaidrojumu un dokumentus, SPRK apliecināja: tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas poligonā “Brakšķi”.

Būtiski uzsvērt, ka tuvākajā nākotnē atkritumu apglabāšana poligonos kļūs tikai dārgāka. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva nosaka, ka līdz 2035. gadam atkritumu poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars jāsamazina līdz 10 procentiem no kopējā sadzīves atkritumu daudzuma. Lai mērķi sasniegtu, DRN likme valstī noteikta kā sava veida instruments, kas veicina atkritumu šķirošanu, un katru gadu tā turpina augt. Proti, jo lielāks nešķiroto atkritumu apjoms, jo vairāk atkritumu nonāk poligonā, jo dārgāk par tiem turpmāk jāmaksā. “Nevaram ietekmēt likmes vai poligona uzturēšanas izmaksu pieaugumu, taču iedzīvotājiem varam ieteikt, kā samazināt atkritumu apjomu un līdz ar to arī izmaksas, – teju vienīgais veids aizvien ir aktīva un kvalitatīva atkritumu šķirošana. Tas paver iespējas palielināt dalīti savākto atkritumu apjomu, ko var nogādāt tālākai pārstrādei, tā izvairoties no apglabāšanas atkritumu poligonā,” rezumē A.Jankovskis un aicina sākt šķirot atkritumus tos, kas līdz šim to nav darījuši.

Informācija par iespēju šķirot un saņemt konteinerus dalīti vāktiem atkritumiem, kā arī jaunajiem izcenojumiem nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumam Jelgavā pieejama mājaslapā www.atkritumijkp.lv. Savukārt ar poligona “Brakšķi” izcenojumu dažāda veida atkritumiem var iepazīties mājaslapā www.komunalie.lv.